Med 2500 medarbeidere, 512 sengeplasser, 18 000 operasjoner, 40 000 utskrevne pasienter, 230 000 polikliniske besøk samt et budsjett på 1,4 milliarder DKK i året, er Glostrup Hospital i Danmark et av Region Hovedstadens største sykehus. Sykehuset fungerer dessuten som spesialsykehus innenfor bl.a. neurologi, ryggsykdommer, øyesykdommer og rehabilitering, og betjener dessuten pasienter fra et større område enn sitt eget i Region Hovedstaden samt på landsplan.

Digitaliseringen – den største gevinsten

Sykehuset ble fullt digitalisert i 2004 og har siden hatt en stabil og hurtig bildedistribusjon, både internt og mellom regionens øvrige sykehus. Imidlertid var den digitale bildedistribusjonen til regionens eksterne samarbeidspartnere både tungvint og kostbar, så derfor ønsket Glostrup Hospital en mer effektiv løsning. – Digitalisering på både bilde- og apparatursiden er der vi har hentet de store eff ektiviseringsgevinstene. At vi nå slipper de gamle røntgenfilmene og i dag kjører alle røntgenundersøkelser digitalt på våre skjermer, har gitt en stor effektiviseringsgevinst, forteller overlege Niels Skovgaard ved Glostrup Hospital, og tilføyer at også den digitale bildedistribusjonen har bidratt til effektiviseringsgevinsten. Ikke minst fordi man med digital bildedistribusjon er sikker på at alt når frem – øyeblikkelig. – Hvis man husker papirkaoset fra tidligere, der alt skulle skrives ut og sendes med bud og post, er vi nå kommet til himmelen. Nå kan klinikkene både hente bildene og få analysesvarene digitalt, utdyper overradiograf Preben Thomassen.

”Med det nye systemet kan vi forlate den kostbare praksisen med brenning av CD-er som skulle sendes med posten.”

Flere kan jobbe med samme røntgenbilde samtidig

Hvor man med ”gamle dagers” røntgenfi lm var begrenset til at kun én person kunne ha adgang til bildene av gangen og behandlinger eventuelt måtte utsettes på grunn av forsinkede forsendelser, kan mange leger nå samtidig få adgang til de samme røntgenbildene. – Uansett hvor vi sender bildene, har vi fortsatt tilgang til dem selv. Alle vanskeligheter er nå borte, fastslår systemadministrator Christian Johansen.

Uhindret kommunikasjon med overvåket lagring

Å kunne kommunisere fullsten- dig uhindret, og likevel kunne stole på at alle røntgenbilder ligger forsvarlig lagret med skikkelig overvåkning, betyr alt for legene på både Glostrup Hospital og de mange eksterne spesialleger som benytter sykehusets fasiliteter og ekspertise. – Med det nye systemet kan vi forlate den kostbare praksisen med brenning av CD-er som skulle sendes med posten. Nå returnerer vi bare en link, der den berørte spesiallegen deretter kan hente ut de ønskede bildene, sier system- administrator Kim Bjerre. – Den nye leverandøren er både fleksibel og entusiastisk. Det gir en fantastisk god opplevelse for brukerne i begge ender. Dette er den hurtigste og mest entusiastiske kundebehandlingen vi har opplevd, avslutter Niels Skovgaard.

FAKTA DIGITAL BILDEDISTRIBUSJON

  • Glostrup Hospital har benyttet et nytt system for digital bildedistribusjon i et halvt år, og har foreløpig tegnet en toårig driftsavtale. Dette skjer i sammenheng med at Region Hovedstaden for tiden analyserer hele regionens fremtidige behov for et felles IT-system til samtlige sykehus.
  • Overlege NielsSkovgaard opplever arbeidsfl yten med systemet som mer logisk, der man fullt ut kan utnytte de eksisterende elektroniske systemene. Han ser dessuten systemet som en kvalitetsforbedring overfor de eksterne spesiallegene som sykehuset betjener.
  • På Glostrup Hospital opplever personalet at det stort sett tar like lang tid å sende røntgenbilder med det nye systemet som tidligere. Til gjengjeld er man helt sikker på at de kommer frem til spesiallegen som venter på et prøvesvar – øyeblikkelig.
  • Systemet kan på sikt erstatte to kostbare CD-brennere samt personalets tid til å brenne, pakke og sende CD-er. Hele håndteringen av spesiallegenes rekvisisjon på un- dersøkelser håndteres via EDI, og sykehusets svar samt de tilhørende linkene til røntgenbildene kan om ønskelig integreres direkte inn i spesiallegenes egne IT- systemer.