Som de fleste av kollektivtrafikktilbudene er busstransport en rigid affære der du som passasjer må passe på å være på holdeplassen når bussen kommer. I den helt andre enden av skalaen av kollektivtilbudet har vi taxiene som er den mest fleksible transportformen. Den henter deg der du er, når du trenger det, og kjører deg akkurat dit du skal. I mellom disse to tilbudene finnes det også et annet tilbud, FLEXX, som henter deg på døra eller på en holdeplass, men som må bestilles som en taxi. FLEXX er en del av det ordinære kollektivtilbudet og kan benyttes noen steder i Norge og det koster ikke mer enn en bussbillett.

Digital løsning for bestillingstransport

- Det vanlige har vært å bestille denne typen transport via telefon, men i samarbeid med Østfold fylkeskommune utviklet vi i 2012 en teknisk løsning for bestillingstrafikken som fikk navnet FLEXX. Nå videreutvikler vi denne løsningen og lager en FLEXX-app sammen med Finnmark fylkeskommune.

- Med en app vil kommunikasjonen mellom sjåføren og kunden bli bedre og ventetiden kommer til å bli redusert. I tillegg vil betaling skje via appen, forteller Magnar Totland som er markedsutvikler i Go Mobile AS.

Taxiappen som forteller deg prisen

En annen digital nyvinning er taxiappen Mivai hvor kundene kan bestille taxi i alle kommuner i hele Norge. Mivai gir kunden en estimert pris og gir kunden en anledning til å finne det beste tilbudet når han skal bestille taxi.

-  Vi tror særlig at de tre faktorene pris, ventetid og kvalitet er viktig for kunden. I byene hvor det er flere taxiselskaper blir Mivai en markedsplass for taxitjenester hvor kundene både får oppgitt ventetiden det er for å få taxi, prisen de skal betale og hva slags rating som taxiselskapet har fått fra andre passasjerer, sier Totland.

Dersom appen til enhver tid vet hvilken bil som er nærmest, uavhengig av selskap, vil det være med på å gjøre løsningen meget miljøvennlig.

Taxiene kan få flere turer

Samtidig er taxiene en ressurs som utnyttes alt annet enn optimalt. I Oslo har belegget gått ned fem prosent på ett år og i dag står taxien stille og venter på kunder over 70 prosent av tiden i snitt.  I løpet av en vanlig arbeidsdag på 7,5 timer innebærer dette kun 2 timer og 15 minutters arbeid. Dersom kundene vet hva det koster og prisene blir bedre tilpasset markedet, kan det føre til at antall turer går betydelig opp.

- Prisene i Oslo og andre storbyer er organisert slik at det er vanskelig for kunden å orientere seg om prisene sier Munawar Nabi som er daglig leder i Christiania Taxi.

- Det beste for prisbevisste kunder er å ha en app der alle priser kan sammenlignes og tilgjengelig taxi kan bestilles opp. Dette betyr at taxiselskapene må ha tekniske muligheter for at uavhengige aktører i markedet kan lage slike apper. Inntil videre må kundene leve med dette problemet og selv finne den beste eller billigste drosje, sier Munawar Nabi.

Utfordrer Uber

Uber er på vei til å parkere den tradisjonelle taxinæringen. Med taxiappen Mivai vil bransjen igjen kunne komme på offensiven. Kombinasjonen av enkel bestilling og lave, oversiktlige priser har vært vinneroppskriften for Uber.  Taxiappen Mivai kan bli redningen til bransjen siden dette er en markedsplass for taxiturer som er utviklet i samarbeid med flere taxisentraler.

 - Vi er de første som har skapt en gratis uavhengig taxiapp for alle taxitjenester, sier Roberth Vestbø som er daglig leder i selskapet bak Mivai-appen.