Steffen Sutorius

Administrerende direktør i DIFI

«Manglende brukerinvolvering og gevinststyring er en kjent fallgruve. Det er også mange som ikke tar eierstyringen og faget prosjektledelse alvorlig nok når man gjennomfører digitaliseringsprosjekter.»

Gunnar Lindstøl

Administrerende direktør i Buypass

«Det offentlige må benytte leveranser fra markedet i størst mulig grad for å sikre rask gevinstrealisering, lavere risiko og innovasjon. Et eksempel på det motsatte er den planlagte etableringen av en kostbar statlig nasjonal eID-løsning.»

Sigurd Skjæveland

Daglig leder i A-2 Norge AS

«De største effektene ved digitalisering av offentlige etater vil komme fra tiltak som går på tvers av etater og forvaltningsnivåer, og vil i tillegg kunne involvere aktører i privat sektor.»

Anders Johnsen

CEO i Documaster AS

«Først og fremst skal digitalisering i offentlig sektor bidra til økt service overfor innbyggerne. Dette vil kunne skje gjennom bedre, mer tilgjengelige og mer effektive tjenester.»

Nard Schreurs

Direktør for eHelse og smart-tech i IKT-Norge og gründer av EHiN

«Vi må i større grad tenke på brukerne av tjenestene. Mange digitaliseringsprosjekter fødes og skapes innenfor gitte organisasjoners rammer og behov. Hvis man skal levere tjenester må man sette brukeren i høysetet.»

Lars-Erik Evensen

Direktør offentlig sektor i Computas AS

«I Computas mener vi at en ufravikelig rettesnor i et digitaliseringsprosjekt er brukernytten løsningen skal skape – både for dem som skal bruke løsningen som del av sitt arbeid, men også for sluttbrukeren av løsningen.»