Videreutvikling av SOMA

– Sammen med fire andre rehabiliteringssentre, har vi vært med på å utvikle et elektronisk dokumentasjonssystem spesielt tilrettelagt for rehabiliteringssentre. Vi tok utgangspunkt i et system som heter SOMA, og har bidratt til å videreutvikle dette etter ønsker og behov, sier Kristiansen.

– Vi har nå brukt systemet i tre år, og det fungerer godt. For oss er det viktig å ha oversikt over både brukerne og de ansatte så vi vet hvem som er med på hva. Men det viktigste er kanskje at systemet oppfyller krav til journalføring og dokumentasjonsplikt. Hver enkelt bruker har sin egen elektroniske journal, og i tillegg er det andre funksjoner som brukes etter behov, sier hun.

Enklere logistikk

IT-løsningen bidrar til at aktiviteten på Catosenteret kan ses i sammenheng, uansett om det handler om brukere, de ansatte eller lokaliteter. Én logistikk gjør alt enklere, og de tilleggsmodulene Catosenteret bruker er en del av samme system. Journalen er viktigst, men det er veldig viktig at de enkelte tilleggsmodulene støtter journalen.

– Journalmodulen har også muligheter til fritekstdokumentasjon, og det er bra for våre brukere. Det handler om alt fra kartlegging av undersøkelser via laboratorieprøver, medikamenter, dietter og annet som kan være interessant i forhold til brukerens helse. Dette genererer statistikker, og det er også mulig å anonymisere brukerne på tvers og få ut statistikker med resultater som er etterspurt av våre oppdragsgivere, forteller Kristiansen.

– Det er viktig å fremheve at dette er et hjelpemiddel som forenkler hverdagen; stort sett tar vi ikke med PC i møte med brukerne.

Utvider systemet

– Det er viktig å fremheve at dette er et hjelpemiddel som forenkler hverdagen; stort sett tar vi ikke med PC i møte med brukerne. Vi tester ut nettbrett for å forenkle prosesser, og tester også ut en modul som skal gi tilgang til brukerne når de er hjemme. Avklaring og innhenting av opplysninger på forhånd vil effektivisere besøket deres. I tillegg vil det være mulig å følge opp brukerne etter at de har vært her. Det gir motivasjon for å fortsette med rehabilitering etter at de er kommet hjem, sier avdelingslederen til slutt.

 

FAKTA

  • De aller fleste IT-løsninger for pasientbehandling gir ikke en tilstrekkelig og god nok samordnet oversikt.
  • Sammen med fire andre rehabiliteringssentre har Catosenteret vært med på å utvikle et elektronisk dokumentasjonssystem spesielt tilrettelagt for rehabiliteringssentre.
  • Systemet oppfyller krav til journalføring og dokumentasjonsplikt. Hver enkelt bruker har sin egen elektroniske journal. I tillegg er det andre funksjoner som brukes etter behov.
  • Den elektroniske journalen er viktigst, og det er også viktig at tilleggsmoduler støtter journalen. Journalmodulen har også muligheter til fritekstdokumentasjon.
  • Journalen genererer statistikker, og det er mulig å anonymisere brukerne på tvers og få ut statistikker som er etterspurt av oppdragsgiverne.
  •  Catosenteret tester nå ut nettbrett, i tillegg til en modul som også skal gi tilgang til brukerne når de er hjemme.