Datakortets nye undersøkelser har bekreftet det man fryktet, nemlig mangel på digitale basiskunnskaper i en sektor som digitaliseres stadig mer. Over halvparten av de ansatte i offentlig helsesektor sliter med å besvare grunnleggende spørsmål om bruk av e-post, tekstbehandling og datasikkerhet.

– Dette er dramatiske tall, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Datakortet.

Helseetaten er verst ut

Digitale tester i kommunene viser at de som ofte kommer dårligst ut, er helseetaten. Det er ikke grunn til å tro at det er annerledes i privat sektor, i følge Nilsen. De dystre tallene er en indikasjon på at velferdsteknologien beveger seg raskere enn det de ansatte klarer å håndtere. Samtidig fokuserer Direktoratet for e-helse på utvikling av e-helseplattformer som stiller stadig høyere krav til informasjonssikkerhet og personvern.

– Vi har enorme effektiviseringsmuligheter hvis vi klarer å heve den grunnleggende basiskompetansen blant helsepersonell. Men dersom vi innfører velferdsteknologi uten å ta disse utfordringene på alvor, vil vi ikke kunne realisere de store gevinstene, sier Nilsen.

Anonyme kartleggingstester

Hvis ansatte står igjen med et verktøy de ikke behersker, og uten mulighet for å bli lært opp i å bruke det, kan det føre til ulykkelige ansatte som er redd for å gå på jobb, i følge Nilsen. Derfor gjennomfører Datakortet anonyme tester der både private bedrifter og offentlige etater kan kartlegge hva de ansatte trenger å lære. De anonyme testene sørger for et helhetlig bilde av en bedrifts kunnskapsnivå uten å peke ut enkeltpersoner som gode eller dårlige. De eneste som kan se hvordan man har scoret på en test, er en selv.

– Det viktigste akkurat nå er å drive bevisstgjøring. Ved å kartlegge kunnskapsnivåer kan man avdekke opplæringsbehov og sette i gang tiltak, sier Nilsen.

Behov for systematisert IT-opplæring

I følge Datakortet er det mangel på grunnleggende digitale ferdigheter også blant de unge, der 20 til 30 prosent av ansatte helt fra 20-års alderen har manglende digitale kunnskaper.

– Vi hører ofte  at unge mennesker har høy digital kompetanse fordi de har vokst opp med denne teknologien. Det er delvis riktig, men problemet er arbeidsverktøy som de ikke bruker privat, som e-post og kunnskap om sikkerhet. Dette er ting som forventes at du kan når du går inn i jobb, men det er ingen systematisk opplæring i dette i skolen, sier Nilsen. Han mener de langsiktige løsningene ligger i systematisk IT-opplæring i skolen, og bedre kursing og opplæring av ansatte som er i jobb i dag.

Datakortet jobber med kartlegging og bevisstgjøring rundt digitale ferdigheter i både offentlig og privat sektor. De undersøker nå ferdighetsnivået i privat helsesektor for å se om de samme problemene finnes der.