Bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT, i helse- og omsorgssektoren vil forandres i takt med individens ønsker. Moderne IKT vil rett og slett kunne hjelpe innbyggerne til å påvirke sitt helsetilbud. – De nordiske landene har lenge vært frempå når det gjelder å fi nne nye innovative måter å levere et godt helsetilbud på, sier Harri Tatti, ansvarlig for- retningsutvikler innen IKT i Norden.

Tilgang til sosiale data

Tatti tror likevel at de nordiske velferdslandene nå har kommet til et punkt hvor de trenger å ta kjempeskritt for å, ved hjelp av moderne IKT, fortsatt kunne tilby et godt helsetilbud som er både produktivt og kostnadseffektivt. -Vi må være innovative, åpne og fordomsfrie for å ta til oss internasjonelle og norske innovasjoner. Slik kan vi få et «IKT-økosystem» som gir best mulig innovasjon og tekniske løsninger som sikrer et bedre helsetilbud. Nordmenn er motiverte og bedre tilpasset til å ta hånd om sin egen helse og å ta ansvar når det gjelder kroniske sykdommer. Tilpasningen til mobilteknolgi og applikasjoner i hjemmet og ved helseinstitusjonene vil nå gi nye muligheter til å hjelpe, tjene og engasjere innbyggerne, som i sin tur vil ha en større interesse av å kunne påvirke. En del i denne prosess er synlighet av individets egen helseinformasjon i elektronisk form. Å ha tilgang til sin egen journal og kunne dele denne med pårørende og leger innebærer et bedre helsetilbud. Sikre løsninger trengs også for å kunne tilby folket bedre helse og minske helsekostnadene. De fl es- te søker etter systemer som støtter behandlingsforløpet og som samtidig fyller organisasjonens egne krav – og disse systemene finnes i dag. Man må selvsagt også ta hensyn til etiske spørsmål og integritet i tilnytning til pasientdata.

Trygge løsninger

For å kunne tilby befolkningen et sunnere liv og redusere kostnade- ne for helsetjenester, er trygge løsninger helt nødvendige. De fl este leter naturligvis etter et IT-system som støtter både omsorgsproses- sene og samtidig kan anta organi- sasjonens krav og miljø, disse sys- temene fi nnes allerede tilgjengelig i dag. Etikk og integritet vedrørende pasienten er også et viktig område å ta til seriøs vurdering, og nye løsninger må på en sikker måte beskytte pasientens personvern.

Moderne metoder og verktøy gir oss muligheter til å tilby våre medborgere bedre helse.

Viktige steg

– Det er viktig å forstå at det egentlig ikke er et IT-prosjekt, men en omvandlingsprosess, som settes i gang. Teknikken gjør det mulig å revurdere hvordan vi egentlig bryr oss og samtidig forbedrer resultatet, øke eff ektivitet og produktivitet. Å ha en klar og tydlig visjon og samtidig engasjere sine ansat- te mot ett felles mål er avgjørende. Med høyeste nivå på HIMSS-skala- en* er sykehuset Marina Salud de Dénia i Spania et utmerket eksempel på en suksessfull omvandling til et papirløst sykehus og hvordan dette virkelig er i leger, helsepersonell og pasienters favør, sier Harri Tatti.