Behovet var ett felles system for all informasjon, uavhengig av hvilket sykehus pasienten besøkte. En stor utfordring var at sykehusene hadde flere systemer som hver for seg løste spesifikke oppgaver. Dette var starten på en omfattende prosess som krevde nøyaktig planlegging. I planleggingsfasen hadde Vali ansvaret for oppstart og gjennomføring av foranalyse og konsekvensutredning for konvertering av data.

- Vi kartla konsekvenser, risiko, tiltak og ressurser for konvertering til det nye pasientjournalsystemet, DIPS, forklarer Terje Halvorsen, partner i Vali.

Et stort prosjekt

Prosjektstart var våren 2013 og fristen for å ta i bruk det nye pasientjournalsystemet ble satt til den 20. oktober 2014.

- Prosjektet var både komplisert og sammensatt ettersom det var mange systemer som skulle integreres til ett nytt. Med cirka 15 000 brukere av systemet og et sted mellom 400 og 500 involverte prosjektmedarbeidere forstår man at prosjektet var svært omfattende, sier daglig leder hos Vali, Knut Albin Andersen.

Vali hadde ansvar for tre delprosjekter. Konvertering var et av disse. Dette innebar å tilse at all pasienthistorikk fra over 20 systeminstallasjoner ble ivaretatt og overført på korrekt måte til det nye systemet.

Vali var også leveranseansvarlig for å levere integrasjoner til prosjektet. Det ble utviklet og implementert 80 integrasjoner mot den nye pasientjournalen. Løsningene var basert på nasjonale og internasjonale meldingsstandarder, samt felles utviklingspraksis i Helse Sør-Øst.

Det tredje ansvarsområdet var rollen som testkoordinator med ansvar for all testing av integrasjoner mellom det nye pasientjournalsystemet og alle laboratoriesystemene ved sykehuset.

- Dette innebar ansvar for å planlegge testene, koordinere og følge opp alle testpersonene, samt oppfølging av feil og feilrettinger hos systemleverandørene, forklarer Halvorsen.

Vellykket og innenfor rammene

Den 20. oktober 2014 var prosjektet gjennomført og systemet ble satt i drift i henhold til plan. Prosjektgruppen fra Vali var deretter kun tilstede noen få uker etter driftsoppstart for å overføre leveransene og kompetanse til Sykehuspartners linjeorganisasjon for videre drift og forvaltning.

- Vi var veldig fornøyd med å ha vært med på dette viktige og omfattende prosjektet. Nøkkelen til suksess ligger i kunnskapen og kompetansen vi besitter på dette området. Vi har mange flinke medarbeidere med mange års erfaring, og det kommer godt med i prosjekter som dette, avslutter Albin Andersen.

Vali AS

 •          Etablert 2007 av Jarle Boland og Terje Halvorsen
 •          Vali AS skal bidra til en bedre og mer effektiv helsetjeneste
           gjennom riktige tjenester og løsninger
 •          Kompetanseområder: Integrasjon, Arkitektur i praksis og e-Helse
 •          Tjenester: Program- og prosjektledelse, It-rådgivning og
           implementering av teknologier
 •          21 ansatte og stadig voksende
 •          Kontorer sentralt  i Oslo, men på oppdrag i hele Norge
 •          Omsetning 2015 – ca 32 millioner
 •          Gaselle-bedrift 2015
 •          Great Place to Work sertifisert (2. plass 2016)
 •          Hovedsponsor for Stig Andre Berge (Norges beste bryter)