Av Steffen Sutorius, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Vi kan si at data er den nye oljen, om vi utnytter og raffinerer den godt. Analyseselskapet Menon har beregnet at de offentlige kan spare 13 milliarder på bedre bruk og gjenbruk av data. I tillegg finnes fantastiske muligheter når vi etter hvert greier å utnytte stordata. For eksempel kan Skatteetaten og NAV avsløre og forebygge skatteunndragelser og svindel på helt nye måter.

Et stort sprik i feltet

Skatteetaten, Lånekassen og Altinn er gode eksempler på virksomheter som har oppnådd store resultater gjennom digitalisering. Oslo og Bergen er eksempler på kommuner som har kommet langt, og nylig hørte vi om Stavanger kommune som har inngått Norges første innovasjonspartnerskap for å utvikle radikalt nye løsninger for helsesektoren. Men: det er stort sprik i feltet.

I fjor rapporterte blant annet Riksrevisjonen at kommunene i liten grad har digitalisert tjenestene sine.

En fellesnevner blant de flinkeste er at de tenker nytt. Det er dette digital transformasjon handler om: ikke små justeringer, men grunnleggende og omfattende endringer i måten vi løser oppgavene på. Det handler om grunnleggende redesign av virksomheten på alle nivå –prosesser, teknologi og styring. Et godt eksempel er fortsatt selvangivelsen, som de fleste av oss kjenner. Og brukernes opplevelse er selve kjernen i endringen og bruk av teknologi står helt sentralt.

Må tenke nytt

Omstilling handler både om å effektivisere og å levere bedre tjenester. Kunsten er å gripe de muligheter teknologien gir og ikke vente, men komme i gang. I privat sektor er teknologi ikke lenger kun en støttefunksjon, men blir stadig en viktigere del av kjernevirksomheten. Hvilken overføringsverdi har dette for det for offentlig sektor?

De tradisjonelle virksomhetene i privat sektor må omstille seg til en ny digital hverdag med helt nye spilleregler, ellers blir de fort satt på sidelinjen og går konkurs. Stat og kommune går ikke konkurs, men må like fullt utnytte digitaliseringen for å tilby gode tjenester og bli mer effektive. Greier vi ikke dette, mister vi tillit og gjør en dårlig jobb med våre felles ressurser.

Gode eksempler

Brukerne av Airbnb, Kolonial og Norwegian er de samme som bruker offentlige tjenester. De forventer at stat og kommune lager like gode tjenester på våre ansvarsområder. Vi har mye å lære av dagens nye, innovative virksomheter. Felles for dem er at de er:

  • Innovative
  • Prøver og feiler
  • Er opptatt av gode brukeropplevelser
  • Satser på talenter

Resultatet av dette bør nettopp bli at vi frigjør mer ressurser til viktige oppgaver som må løses av fellesskapet.

Digitalisering i fremtiden

Som Produktivitetskommisjonen har vist oss, får vi stadig flere eldre og oljeinntektene synker fremover. Klarer vi ikke omstille oss, vil konsekvensene komme i form av store og dype kutt for å få budsjettene til å henge sammen. Digital transformasjon handler altså om å gjøre morgendagens velferdssamfunn mulig.

Morgendagens forvaltning er digital. Det vil kreve ledelse, ny kompetanse og kultur for å komme dit. Dagens ledere må forstå og bruke mulighetene teknologi og anskaffelser gir, de må være gode endringsledere og de må få omstilling til å skje. Dette blir også hovedtemaet når Difi samler over 1 100 deltakere på vår digitaliseringskonferanse i juni.