-  En av de store utfordringene på norske sykehus er at videoovervåking under operasjoner bare er tilgengelig på enkelte av dem, så det betyr at det er store variasjoner i bruken av dette verktøyet, sier Tom Glomsaker, seksjonsleder gastrointestinalkirurgi ved Ullevål sykehus.

- Video og bildedokumentasjon bør vi ha for å få enda bedre dokumentasjon på det vi gjør under operasjoner. Den andre årsaken til å benytte denne typen dokumentasjon er under opplæring. Det er et veldig nyttig verktøy for å gjennomgå en hel operasjon trinn for trinn og kunne diskutere underveis hva som har blitt gjort og hva som eventuelt kunne blitt gjort bedre, fortsetter Glomsaker.

Det tredje området han nevner er kompetansetesting, der man kan gå igjennom en operasjon og evaluere hvordan operasjonen har blitt gjennomført og om den har blitt utført med alle gjeldene rutiner og prosedyrer.

- Også rent kommunikasjonsmessig har bruk av video store fordeler. Hvis vi for eksempel gjør en operasjon med kikkhullskirurgi og ser at vi ikke har nok kompetanse selv, så er det en stor fordel å kunne sende med en video som dokumentasjon hvis pasienten må henvises videre til et annet sykehus. Bilder og video sier veldig mye mer enn bare å beskrive noe i en tekst, forklarer Glomsaker.

Mye er uløst

Rent juridisk er det en rekke ting som ikke er helt avklart når det kommer til bruk av videoovervåking under operasjoner, det ene er personvernhensyn og å få på plass et regelverk for lagring av dataene. Men journalsystemene er heller ikke laget for å lagre så mye data som bilder og film representerer.

- Brukervennligheten er heller ikke den beste enda, og det er ganske arbeidskrevende å håndtere videoene slik som det er i dag. Så det gjenstår fortsatt en rekke barrierer, men at video er fremtiden er jeg allikevel helt sikker på og derfor trenger vi å sette søkelyset på dette, og jeg håper sterkt at det blir video- og bildedokumentasjon fra alle operasjoner i fremtiden, sier Glomsaker.