Om moderne hjelpemidler

 

  • Kikkhullsteknologi er en metode å operere på der man i stedet for å åpne pasienten,­ går inn på operasjonsstedet med kamera og tenger via mindre åpninger. Kameraet overfører bilder til skjermer på operasjonssalen og gir kirurgen nødvendig infor- masjon i sanntid.
  • Moderne implantater, kramper og skruer har også utviklet seg. Noen av dagens kramper har tråder som man kan feste til ulike vevsstruk- turer. I enkelte tilfeller benytter man stifter og hule skruer. Ved hjelp av røntgen setter man stiften eksakt der den skal være og trer den hule skruen over. På den måten blir presisjonen mye bedre.
  • CT er en forkortelse for computertomografi. En CT-maskin er et røntgen- apparat som lager snittbilder av kroppen. Kroppen blir på en måte delt opp i skiver som deretter avfotograferes skive for skive. CT brukes ofte som avklaring av funn gjort på vanlig røntgen og MR, og er best når det gjelder fremstilling av ben og knokler.

Takket være ny teknologi har ortopedifaget, som omhandler sykdommer og skader i muskler og skjelett, opplevd store endringer i hvordan kirurgiske inngrep gjenn­omføres.

– All form for kirurgi betyr også­ skade, men det er i det godes hensikt. Med de apparatene vi har i dag, kan vi for eksempel se inn- siden av ledd med kameraer og navigere oss dit vi vil. Da får man mindre snitt og postoperativt mindre smerter. Fordi man skjærer mindre, blir også de kirurgisk påførte skadene mindre, forklarer seksjonsoverlege Einar Sturla Hem på Ortopedisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Han har vært med på den rivende teknologiske utviklingen som har skjedd. På sykehusene på 1980-tallet var det fortsatt vanlig å behandle meniskskader i knærne med åpen kirurgi hvor man åpnet opp og fjernet hele menisken.

– Nå har utviklingen blitt slik at utelukkende den skadede delen av menisken fjernes, og i noen tilfeller kan meniskskaden repareres ved at den sys eller stiftes.

– All form for kirurgi betyr også­ skade, men det er i det godes hensikt.

Fremre korsbånd ble også operert med åpen kirurgi tidligere. I dag skjer disse operasjonene med såkalt kikkhullskirurgi. Da bruker vi et kulepenntykt rør med optikk og går inn og ser hva vi gjør på en skjerm. I tillegg har vi hjelpesnitt hvor vi kan gå inn med arbeidsinstrumenter, og det er helt klart at skadene man påfører blir mindre på denne måten, sier Hem.

Avansert røntgenteknologi

Men også CT-maskinene har endret måten man opererer på i dag. CT-maskinene er avanserte røntgenapparater som lager en rekke røntgenbilder slik at man med en datamaskin for eksempel kan lage 3D-rekonstruksjoner.

– Vi får en mye bedre visualisering ved å benytte CT, så det er enormt hva denne teknologien har gitt oss av forståelse og kunnskap om den enkelte­ skade. I dag finnes det faktisk mobile CT-apparater til bruk inne i operasjonsavdelingen. I en ankel eller et kne kan vi derfor se skrueplassering, om de har truffet for eksempel benfragment riktig eller om de er for lange eller for korte. Tidligere arbeidet vi mer i ”blinde”. Selvfølgelig gjorde vi disse operasjonene etter beste skjønn, men det er klart at vi har et mye bedre beslutningsgrunnlag for å gjøre det korrekt i dag, forklarer Hem.

Riktig første gangen

Operasjonstidene har nok ikke gått så mye ned, men rekonvalesenstiden etter operasjon har i mange tilfeller gått ned og presisjonen har blitt langt større med den nye teknologien.

– Hvis du får et brudd, er det viktig at det settes sammen slik at aksene blir korrekte. Hvis ikke vil du feilbelaste andre ledd, og dette kan bety behov for videre behandling eller i verste fall ny operasjon. Derfor er det så viktig at opera- sjonene blir gjort riktig den første gangen. Det er det mye å spare på, og det hjelper den nye teknologien til med, sier Einar Sturla Hem.