Nard Schreurs, direktør eHelse og Smart Tech i IKT-Norge, forteller at EHIN er en konferanse som går over to dager, og har et ganske bredt nedslagsfelt.

- Konferansen bruker både bransjen gjennom sponsorene som er med, og i tillegg deltar mange fra offentlig sektor og politisk side, sier Schreurs. - Det er viktig å få kombinert de tre gruppene, for gjennom bransjen får man løsninger, gjennom helsesektor treffer man de ansatte, og fra politikerne kommer pengebevilgningene. Det er visjonen bak EHIN, at man greier å samle de tre gruppene på en arena, og kan la dem snakke om ulike utfordringer og løsninger. Slik får de forståelse for hverandre ståsted, forteller Schreurs.

EHIN ble arrangert for første gang i fjor, med 650 deltakere.

- Det kommer nok enda flere i år, og blant dem er helseminister Bent Høie. Dette er et tegn på at konferansen regnes som en viktig arena. Jeg tror at man gjennom samarbeid mellom de ulike gruppene kommer langt. Det er vel og bra med møteplasser, men man må ha en bredde- og helhetsforståelse for hva IKT-revolusjonen kommer til å gjøre med hverdagen vår. Uten forståelse for hverandres situasjon er det fort gjort å bomme på både løsninger og politiske beslutninger, forklarer Schreurs.  

eHelse er et vidt begrep, og hva man legger i ordet varierer.

- Man snakker om digitalisering av helsesektoren, forteller Schreurs.

- Sammenligner man med for eksempel bank og finans eller reiselivsbransjen, ser man en dreining hvor hele bransjeorganiseringen og forretningsmodellen har endret seg gjennom internett og digitalisering.

- Helsesektoren har hengt litt etter med disse verktøyene, men vi kommer raskt til å oppleve at digitalisering innføres mer og mer. Rent praktisk, går det blant annet mye på pasientjournaler. Spørsmål om hva som skal lagres, og hvem som skal ha tilgang til det er sentrale. I tillegg fokuseres det mye på velferdsteknologi, altså teknologier som for eksempel hjelper oss med å bo lengre hjemme, uten konstant tilgang på tilsyn, sier han.

- Å ha en generell forståelse for hva IKT kommer til å bringe til vårt samfunn er veldig viktig, mener Schreurs. – Når man former helsesektoren, og i tillegg kan involvere innbyggerne i det, sikrer vi tryggere og bedre behandlingsløp. 

- Helsesektoren handler ikke bare om behandlinger, men også om diagnoser og å tidlig fange opp sykdomsbilder. eHelsens inntog i norsk helsevesen vil gi alle pasienter tilgang til et sett med basisopplysninger om seg selv. Slik kan man oppdage eventuelle feil – feil man ikke så lett finner når de ligger i en skuff på et kontor. Det er kanskje en av de største gevinstene av IKT-revolusjonen, forteller Schreurs.

- Vi som innbyggere blir mye mer involvert i vår egen helse, vår egne helseopplysninger- og prosesser. Dette tror jeg kommer til å føre til et tryggere, smidigere helsevesen som kommer til gode både for ansatte og pasienter, sier Schreurs.  

På EHIN vil det være rundt 60 foredragsholdere og en rekke ulike organisasjoner, blant annet besøker Ilias Iakovidis fra EUs Digital Social Platforms, DG Connect, konferansen for å snakke om healthy aging.

- Dette begrepet knyttes til eldrebølgen, og er et veldig nyttig fokus for Norge, og er også noe som er stort i hele EU. Det blir altså mye spennende og fremtidsrettet innhold på EHIN, avslutter Schreurs.