– Rett før jeg dro hjem, kom en mor inn med sin fem år gamle datter, sier sykepleier Sissel Overvoll. Hun er nettopp hjemme i Norge igjen etter et oppdrag for Leger Uten Grenser som medisinsk teamleder i Sierra Leone og Liberia.

Både moren og datteren ble testet. Moren var negativ, men jenta viste seg å være smittet. Moren måtte nå velge om hun skulle ta på seg fullt beskyttelsesutstyr for å ta vare på datteren. Eller om hun skulle dra hjem for å ta seg av resten av familien, som også trengte henne. Hun valgte det siste.

– Det var grusomt å måtte dra en hylende femåring bort fra moren. Noen dager senere døde hun, helt alene. Det ble en av de vondeste dagene i mitt liv, forteller Overvoll.

Ambisiøst mål

Dette er fremdeles en del av hverdagen i deler av Vest-Afrika. Mer enn fem tusen personer er døde av ebola etter det siste utbruddet i Liberia, Sierra Leone og Guinea. 14.000 smittetilfeller er rapportert.

Likevel, en drøy måned etter at vestlige land fikk smitten over sin egen dørstokk og våknet i ebolakampen, finnes det lysglimt. Liberia viser tegn på bedring og har formulert et ambisiøst mål om null nye ebolatilfeller innen 25. desember.

I Sierra Leone, der Sissel Overvoll sist var utstasjonert, er tendensen mindre oppløftende. Pilene peker fremdeles feil vei. Nå handler det om å være fleksible i hvordan vi bruker ressursene på bakken, mener Overvoll.

Fleksibel ressursbruk

– Foreløpig har det vært fokus på å etablere behandlingssenter, og det er vel og bra. Men nye forhold på bakken, krever nye tiltak og strategier, sier Overvoll.

– Derfor må vi aldri slutte å omstille oss.

Hun viser til fire grep.

– Kontaktsporing i inkubasjonstiden handler om å drive utadrettet og oppsøkende virksomhet. Banke på dører og lete opp mulige smittebærere.

Det andre tiltaket er knyttet til begravelsesritualet. Kremering har ingen tradisjoner, og ved gravlegging blir likene vasket og berørt for å vise kjærlighet og respekt. Dette har derfor vært en av de vanligste måtene viruset har blitt ført videre på. Dødsfall har avlet nye dødsfall.

Punkt tre og fire handler om å få på plass et bedre ambulansesystem og å spre kvalitetssikret informasjon. Mye av informasjonen som sirkulerer er dessverre gal og direkte misvisende, sier Overvoll.

– Disse tiltakene er dels en erkjennelse av at vi ikke har vært omstillingsdyktige nok, men mest handler det om å være føre var og ikke stivne i fremgangsmåter som har fungert bra hittil.

FAKTA

Liberia er det desidert hardest rammede landet, med over 2.800 døde av de totalt 5.100 som så langt har mistet livet i Vest-Afrika.

FN har satt som mål at 70 prosent av de ebolasyke skal få behandling innen 1. desember. Innen samme dato skal minst 70 prosent av dem som dør, begraves på en trygg måte.

Bli fast giver på www.legerutengrenser.no eller send EBOLA på SMS til 2377 for å gi 200,- kroner.

Du kan også sette inn et valgfritt beløp på kontonummer 5010.06.00428. Alle pengene blir øremerket Leger Uten Grensers innsats mot ebola i Vest-Afrika.