Bjørn Rune Gjelsten har investert i selskapet Ultimovacs, et selskap som utvikler kreftmedisin, han forteller om bakgrunnen for at han ble investor i dette selskapet:

- Da faren min gikk fra å være en topptrent 75-åring som kom på andre plass i Birken i 2007 til å få diagnosen prostatakreft med spredning for ni år siden, så forandret livet seg for hele familien vår. Selv brukte jeg mye tid og ressurser på å hjelpe min far slik at han kunne leve best mulig med denne sykdommen og han levde et liv med en forholdsvis god livskvalitet helt til han døde i fjor høst. I denne prosessen fikk jeg veldig gode relasjoner til leger og forskere ved Radiumhospitalet. Jeg lærte veldig mye om hvordan de arbeidet og ble imponert over forskningen deres, så da jeg ble spurt om å investere i et prosjekt de arbeidet med innen immunologi ble jeg med, forklarer Gjelsten.

- Bakgrunnen for investeringen var todelt. For det første blir man emosjonell når en av de nærmeste blir syk, men jeg hadde også stor tro på at det lå et stort potensiale i å utvikle denne vaksinen som de hadde forsket på i nærmere 20 år. Jeg kunne dessuten ikke bare sitte stille og se på at de manglet 30 millioner som de trengte for å kunne teste medikamentene på mennesker, fortsetter han.

Skiller seg fra andre investeringer

Thomas Hoftvedt som er Director for Healthcare i DNB Markets forteller at investeringer i legemiddelselskap skiller seg litt fra andre investeringer:

- Et viktig aspekt er tiden, og historisk har det gjerne tatt mer enn ti år fra man starter å utvikle et nytt legemiddel til det er godkjent og kan selges, forklarer han. Bransjestatistikk viser også at det kun er en av ti legemiddelkandidater som blir testet ut på mennesker som faktisk blir godkjent og kommer i salg.

- Risikoen er høy når man skal investere i selskaper som utvikler legemidler, til gjengjeld kan oppsiden være meget stor. Et eksempel på dette så vi da Bayer kjøpte Algeta for mer enn 17 milliarder kroner tilbake i 2014. Ofte ser vi at det er såkalte spesialistinvestorer og fond som er spesielt fokusert på healthcare som går inn med mye penger i biotechselskapenes tidlige utviklingsfaser. I de siste årene har vi også sett at familieinvesteringsselskaper med interesse og kunnskap for denne sektoren i større grad har gjort betydelige investeringer i enkeltselskaper. I tillegg ser vi at generalistinvestorer og privatpersoner kjøper aksjer i disse selskapene, men at dette ofte utgjør en mindre andel av deres totale investeringer. Mange av dem regner disse verdipapirene mer som krydder i porteføljen sin, sier Hoftvedt.

Du må tåle et tap

Testresultatene til Ultimovacs er så langt svært lovende, men fortsatt vet man ikke hvor langt unna de er kommersialisering.

- Oppstartselskaper i  denne bransjen trenger tålmodig kapital. Hvis du ikke har råd til å tape pengene dine,  både reelt og mentalt, så skal du ikke investere i denne typen selskaper. Grunnen er at ledelsen i slike bedrifter må ha 90 prosent av fokuset sitt på å drive produktutvikling. De bør ikke oppleve å ha det samme trykket rundt rapportering og økonomi som i andre selskaper, avslutter Gjelsten.