ReConnect er et ikke-diagnose-spesifikk verktøy som har vokst frem med involvering av mennesker med behov for langvarig oppfølging fra psykisk helsevern. Brukeren benytter det over tid, uavhengig av den nåværende tilstand eller teorien til behandleren, ifølge seniorforsker Deede Gammon.

Et meningsfylt liv

– Sammen med brukerne har vi utviklet et digitalt hjelpemiddel for mennesker som ofte ikke kommer så lett til ordet. Det støtter brukeren i å uttrykke egne mål, det har mange mestringsøvelser og hjelper brukeren på vei mot et mer meningsfylt liv. Verktøyet er et supplement til en ordinær behandling, og brukerne må selv ha fokus på hva de vil oppnå. Målgruppen har ofte sårbare perioder, derfor støtter ReConnect utforming av kriseplaner i møte med stigende symptomer, sier Gammon.

Kopling til helsenett

Håpet vårt er at dette verktøyet på sikt skal inkorporere mange gode forskningsbaserte behandlingsprogrammer for diagnose-spesifikke tilstander, men det er en utfordring å få helsevesenet til å ta i bruk slike programmer. I motsetning til andre ”apper” er ReConnect koplet til helsenett, slik at samhandling mellom pasienter og helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten lett kan dokumenteres i pasientjournaler.

Tro på enkeltmennesket

– Forskningsprosjektet belyser hva en mer proaktiv og myndiggjørende tilnærming til bedringsprosesser betyr for brukerne. ReConnect-kafeer der folk kan treffes og dele sine erfaringer om bedringsprosesser styrker koplingen til lokalsamfunnet. Prosjektet har tro på enkeltmennesket, koplet til recovery-tilnærming. Checkware i Trondheim drifter ReConnect. Det finnes ikke mye teknologi for brukere innen psykisk helsevern, så vi ser med stor spenning frem til fortsettelsen, sier Gammon.