Pasientjournalsystemer er sykehusenes verktøy for å sikre rett oppfølging av pasienter, og hver dag håndteres tusenvis av livsviktige transaksjoner som skal sikre rett behandling.

- Hvis legen har tatt en kreftprøve av deg, skal systemet sikre at resultatet blir mottatt og tatt til følge. Systemene skal sikre at pasienter får innkalling til behandlingene de skal ha, og ikke minst sikre at kun de som har behov skal få tilgang til å se informasjonen din.

Egne strukturer

Dette sier Tomas Nordheim Alme som er lege, og som har arbeidet med pasientjournalsystemer i mange år. Han forteller at integrasjon mellom systemer, som er veldig forskjellig oppbygd, er en hyppig årsak når informasjon ikke når frem dit den skal.

- I e-helseindustriens barndom var det naturlig at hver enkelt aktør laget sine egne strukturer,  – det fantes ikke standarder som gjorde det mulig å bygge systemene over en felles lest. Det betyr ikke at det skal fortsette å være slik fremover.

Bransjen er i ferd med å endres

Det foregår nå en endring i bransjen, hvor flere aktører internasjonalt bygger systemene sine over standardiserte innholdsmodeller. Det er kundene som eier informasjonen, og som burde ha uinnskrenket rett, og mulighet til å bruke den. I dag er denne retten begrenset av at systemene har sine egne, proprietære oppbygninger, sier Alme, og fortsetter med å sammenligne helsevesenet med mobilbransjen.

- Når du kjøper deg en ny mobil er det blitt en selvfølge at du får med deg adresser, telefonnummer, SMS og annen informasjon. Vi finner oss ikke i at en mobilprodusent låser denne informasjonen sånn at vi ikke får den med oss, slike produsenter blir dermed valgt bort. Det er jo vår informasjon.

Se behovet

Han mener at de gamle systemene, når de etter hvert fases ut, må erstattes av åpne systemer som tillater enklere og tryggere samhandling mellom systemer.

- Det er viktig at også de store, internasjonale aktørene ser behovet for at systemer snakker sammen, og slutter å bruke sin markedsmakt til å låse inn kundens informasjon. Vi lever i et samfunn hvor vi forventer at all informasjon skal være åpen og tilgjengelig, dette er tradisjonen i Europa. Vi ser nå at også de store sykehuskjedene i USA har begynt å sette slike krav til sine leverandører. Helsevesenet i Norge må ta eierskap til sin egen kunnskap, og gjøre det samme, avslutter Alme