Etter at de regionale helseforetakene ble opprettet, ble det bestemt at det skulle etableres et selskap som skal drive med nasjonale anskaffelser.  I 2003 ble derfor HINAS etablert i Vadsø, en by som allerede hadde et stort miljø med kompetanse på innkjøp. HINAS er de regionale helseforetakenes eget innkjøpsselskap, organisert som et AS.

- Det er beregnet at den samlede gevinsten på koordinering av innkjøp nasjonalt, siden oppstarten til HINAS i 2003, er på over 1,6 milliarder kroner. Dette er penger som helseforetakene dermed kan bruke på andre områder, sier administrerende direktør, Harald I. Johnsen.

Samarbeid for å få de beste betingelsene

Norske sykehus er store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester, og for å få de beste betingelsene i markedet, er det nødvendig med samarbeid mellom dem. HINAS’ rolle er å koordinere dette, og å lede anskaffelser av alt fra ambulansebiler, brystimplantater, dialysemaskiner, hotelltjenester, telefoni, kontorrekvisita, engangshansker og kirurgiske behandlingsprodukter.

- Det skjer ved hjelp av prosjektgrupper, som er satt sammen av de beste fagpersonene fra både regionale og lokale helseforetak i hele landet, forteller han.

Avtalene er i sin helhet eid av brukerne, det vil si spesialisthelsetjenesten i Norge. Det er disse som kjøper inn varer og tjenester fra de ulike avtalene etter at kontraktene er signert.

Både prosessen og ansvaret for å identifisere oppgaver som bør løses felles og på tvers av de regionale helseforetakene forankres og gjennomføres i nært samarbeid med de regionale helseforetakene.

Bedre kvalitet og sikkrere leveranser

Felles anskaffelser gjør at sykehusene blir en større og mer interessant kunde som kan stille sterkere krav til produkter, leveranse, videreutvikling og pris.

- Resultatet er bedre kvalitet, sikrere leveranser, standardisering på tvers og mer effektiv organisering. Vår visjon er å skape merverdi for sykehusene ved gjennomføring av nasjonale anskaffelser av høy kvalitet, fortsetter Johnsen.

Et av satsingsområdene til selskapet fremover, er økt fokus på etisk handel. Nylig var bedriften en av finalistene til prisen «Ikke for enhver pris», som deles ut av KLP.

- For de regionale helseforetakene og helseforetakene gir det en sikkerhet å vite at de avtalene vi inngår for dem er gjort med bevisste valg, og at etisk handel er ivaretatt. For pasientene som bruker produktene er det også en trygghet, og at det som brukes av fellesskapets midler er gjort også med tanke på blant annet menneskerettigheter.