Det var St. Olavs hospital som tok initiativet til prosjektet, forteller prosjektleder ved SINTEF, Jarl Reitan.

- Personellet ved St. Olavs hostpital så at det til stadighet var de samme pasientene som ble lagt inn på sykehus. Personer med KOLS blir ofte lagt inn, og det er en stor helsemessig påkjenning for pasienter å til stadighet bli så syke at de må legges inn. Det tar lang tid for dem å komme seg igjen. Personellet ønsket å gjøre noe med dette, å bidra til færre sykehusinnleggelser.

"Når pasienten rapporterer om symptomer hjemmefra, via sin iPad, så blir det fanget opp av helsepersonell som kan iverksette tiltak, som for eksempel medisinsk behandling."

Dermed startet dette velferdsteknologiske forsknings- og innovasjonsprosjektet, finansiert av Forskningsrådet, hvor pasienter benytter en iPad som et selvrapporteringsverktøy i hjemmene sine.

Sparer også penger

Det handler om å fange opp forverring av sykdommen på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at man kan iverksette tiltak for å unngå sykehusinnleggelse. Dette er helsefremmende for pasientene, i tillegg sparer samfunnet penger, forteller Reitan.

"Dette er et lavterskeltilbud, og de føler at noen passer på dem når de kan rapportere om sine plager og symptomer via nettbrettet. Det gjør at de føler seg trygge."

- Man prøver på denne måten å sørge for at spesialhelsetjenesten blir oppsøkt mindre, noe som er en økonomisk besparelse for samfunnet. På denne måten fanger man opp signaler om forverring i en pasients tilstand mye tidligere, og forhindrer at pasienten blir så syk som vedkommende kunne ha blitt. Når pasienten rapporterer om symptomer hjemmefra, via sin iPad, så blir det fanget opp av helsepersonell som kan iverksette tiltak, som for eksempel medisinsk behandling.

Dette e- helsetilbudet skaper også en større trygghet for pasienter. Mange av dem bor alene, og kan få problemer med for eksempel pusten på kvelden. Da blir de tryggere når de kan rapportere om sine problemer.

- Dette er et lavterskeltilbud, og de føler at noen passer på dem når de kan rapportere om sine plager og symptomer via nettbrettet. Det gjør at de føler seg trygge.

Foreløpig et pilotprosjekt

SINTEF har, i samarbeid med St. Olavs Hospital og Trondheim kommune, de siste tre månedene gjennomført et pilotprosjekt med fem brukere. Neste prosjekt skal involvere 10 brukere, og neste år vil det bli enda flere. Tanken er at dette også skal kunne brukes på andre pasientgrupper, sier Reitan. 

- Vi bruker nå KOLS- pasienter som et case, men tanken er at dette skal kunne brukes også på andre kronikergrupper som hjertesyke pasienter, slagpasienter og andre store kronikergrupper.

De har gjort noen viktige erfaringer gjennom dette pilotprosjektet.

-Vi har noen tekniske utfordringer som vi jobber for å løse. Vi ser blant annet at det er noe med brukergruppen som ikke er like teknologikyndige som neste generasjon vil være. Vi må designe applikasjonen ut fra de erfaringene vi nå har fått. Vi jobber også mye med informasjonssikkerhet, vi må være helt sikre på at det er en trygg utveksling av data.

"Vi bruker nå KOLS- pasienter som et case, men tanken er at dette skal kunne brukes også på andre kronikergrupper som hjertesyke pasienter, slagpasienter og andre store kronikergrupper."

Men dette er et veldig spennende prosjekt å jobbe med. Samfunnet har god nytte av det, og det å kunne være med på å forhindre at kronikergrupper ikke blir så syke som de kunne ha blitt, er veldig meningsfylt arbeid, avslutter Reitan.