– Ved hjelp av skjema, kan det bli lettere å samarbeide om bedring, mener psykolog Even Halland (30) ved Lovisenberg DPS, i Oslo. Daglig benytter han et verktøy for elektronisk datainnsamling av helseinformasjon, utviklet i Norge, kalt CheckWare.

Raskere til målet

Halland ønsker seg mer enn passiv registrering av pasientdata og arbeider mot en aktiv bruk av informasjonsmaterialet inn i behandlingsarbeidet.

– Verktøyet kan være med på å raskere fange opp pasientens utfordringer, påpeker Halland. Han viser til resultater fra andre klinikker, der en systematisk samler inn pasientdata, og dermed øker kvaliteten i selve behandlingen.

Ved Lovisenberg har man tidligere vært opptatt av å dokumentere effekten av arbeidet de gjør. Resultatene fra datainnsamlingen skal rapporteres til Helse Sør-Øst, som er klinikkens oppdragsgiver.

Kan det bli for mange skjema?

- Vi er opptatt av å ikke belaste pasienten med unødvendige skjema, et skjema forteller heller ikke hele sannheten om en pasient.  Målet er at materialet skal vekke nysgjerrighet og benyttes som et undringsverktøy, sier Even Halland.

Når et slikt skjema, fylles ut, gjør pasienten et dypdykk i eget liv, inkludert forhold ved arbeidsplassen. Allerede her vil han eller hun, kunne få noen A-ha opplevelser. 

Bruken av kartleggingsskjema øker

Skjema og avkryssningsmetoder ser ut til å tilta i samfunnet

Skjemaene kan være med på å kartlegge pasienten, eleven eller arbeidstakerens evner, posisjon og eventuelt spesielle behov. På dette viset har arbeidsgiver eller skole tilgang til store mengder informasjon og kan rette seg etter dette når institusjonene er på jakt etter en person med spesifikke egenskaper. Flere har likevel stilt seg spørsmålet om nødvendigheten dette. Hva om informasjonen kommer i gale hender? 

Kartlegging av kriminelle 

Ved flere skoler i Norge foretas det i dag kortlegging av barn. Spesielt i skolene Oslo, benyttes det ulike former for avkryssningsskjema. Det hevdes at skjemaene gir økt kunnskap og trivsel. I følge utdanningsdirektoratet skal det imidlertid ikke samles inn opplysninger som det ikke er behov for. Innen kriminalomsorgen meldes det om positive resultater av kartleggingsverktøy. Via skjemaene er det lettere å finne tiltak tilpasset den enkelte straffedømte. Målet med tiltakene er at den straffedømte i fremtiden skal leve et kriminalitetsfritt liv.