SKUV står for Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering. Dette er en metode for å bedre sykepleierens kliniske kompetanse. Studentene lærer å gjøre pasientundersøkelser systematisk. Det handler om å bli bedre på å tolke pasientens situasjon, ta bedre beslutninger og iverksette tiltak etter pasientens behov.

En av sykepleierne som har tatt SKUV-kurset, er Jørgen Bjørnstad. Han jobber ved Stadiontunet sykehjem i Bodø.

̶  På sykehjemmet jeg jobber, er det hovedvekt av somatisk syke beboere. Vi har merket samhandlingsreformen godt. De som bor hos oss nå er mye dårligere enn for fem, ti år siden, sier Bjørnstad.

Tryggere på jobb

Han forteller at sykehjemmet har legebesøk en dag i uka. De resterende seks dagene, treffer de ansatte legen på telefonen ved behov.

̶  Det stiller nye krav til oss. Det er viktig at vi kan observere skikkelig før vi ringer legen, slik at legen i større grad kan stille diagnose over telefon, og pasienten får rett behandling, sier Bjørnstad og forteller at han føler seg mye tryggere på jobb etter SKUV-kurset.

̶  Når man jobber som sykepleier i kommunen, er man mye alene. Etter jeg tok kurset, føler jeg meg mye tryggere i tjenesten. Jeg vet hva jeg skal se etter, og hvorfor, sier han.

Første universitet

Solveig Breivik er førstelektor ved Universitetet i Nordland. Hun forteller at UiN er den første sykepleierutdanningen i Norge som tar dette i bruk.

̶  Bakgrunnen for kurset, var at vi hadde en studieleder med en master i sykepleie fra USA. Der har kurset vært en del av sykepleierutdanningen siden 1973. I tillegg har vi flere studenter som har vært på utveksling i USA og tatt kurset. Lærerne der sier våre studenter er flinke på omsorg og kommunikasjon, men at de ikke er så gode til å vurdere pasientens tilstand, sier Breivik.

Øker pasientsikkerheten

Studentene lærer å gjøre pasientundersøkelser systematisk. Dette er noe legene gjør hele tiden med mål om å stille en diagnose. Sykepleierne skal ikke stille diagnose, men de skal vite hva som er normalt, og gi beskjed når noe er unormalt.

̶  Dette øker pasientsikkerheten ved at kommunikasjonen mellom sykepleier og lege blir mer presis, sier Breivik.

Anita Tymi, universitetslektor ved UiN legger til at økt klinisk kompetanse hos sykepleierne er spesielt viktig etter samhandlingsreformen.

̶  Reformen har ført til at pasientene i kommunehelsetjenesten er mye dårligere enn før. På sykehuset kan sykepleieren ringe legen og få hjelp med en gang hvis noe er usikkert. I kommunehelsetjenesten, må sykepleieren gjøre mye av dette selv, sier Tymi.

Bedre vurderingskompetanse

Både sykepleiere og studenter har først en teoridel og deretter gjør de undersøkelser på hverandre og på dukker. Sykepleiekurset har en dags varighet, og universitetet kjører fire kurs i semesteret. Studentene har et større kurs.

̶  Sykepleierne lærer ikke så mye nytt, men de lærer å sette det de allerede kan i system. Vurderingskompetanse er noe norske sykepleiere må bli bedre på, sier Tymi.