Av Ole Kristian Hjelstuen, Inven2

Nesten en tredjedel av forskningsrådets midler går til helseforskning, noe som gir resultater. Et større potensiale i forskningen tiltrekker videre investorer og mer interesse. Vekstmulighetene innen helsenæringen kan bli enda større i tiden som kommer.

Utvikler helsenæringen

Potensialet for ideer fra forskningen er større enn det vi henter ut i dag. Systematisk kompetansearbeid og endringer i kulturen gjør at stadig flere forskere vil se nytteverdien innen sitt område. Veksten i seg selv vil bære frukter frem i tid. I Norge er vi avhengige av å nå en kritisk masse for å bygge helsenæringen. De to helseinkubatorene Oslo Cancer Cluster Incubator og Aleap blir de viktige støttespillere for TTOene for å utvikle helsenæringen. Kombinert med kompetanse fra eksisterende helseindustri er dette en forutsetning for at bioteknologi-selskapene vi har skal kunne knopp-skyte av seg selv.