Rapporten ”Samfunnsøkonomiske virkninger av den multinasjonale legemiddelindustrien i Norge” er gjennomført av Oslo Economics og Handelshøyskolen BI på oppdrag fra American Chamber of Commerce in Norway. Analysen er basert på offisielle regnskapsdata, informasjon fra dybdeintervjuer og data fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2015.

- Det som kanskje var aller mest interessant er at disse selskapene gjennom sin forskning og utvikling av ny teknologi har et svært omfattende samarbeid med forskningsmiljøene på norske sykehus og universiteter. Det gjør at sykehus- og universitetsmiljøene, og ikke minst pasientene, får tilgang til nye medisiner i en tidlig fase. Dette gir direkte helsemessige effekter for pasientene, sier en av forfatterne av rapporten, Dag Morten Dalen fra Handelshøyskolen BI.

- I Norge er vi også opptatt av hvordan forskningen kan føre til en kommersialisering av nye produkter, og da vi gikk igjennom norske oppstartsselskaper innen biotek, så viser det seg at hele 65 prosent av disse bedriftene har nøkkelpersonell som tidligere har arbeidet i de multinasjonale selskapene. Med andre ord er disse selskapenes tilstedeværelse viktige leverandører av kompetanse som vi trenger for å arbeide med innovasjon og for å utvikle nye bedrifter.

- I American Chamber of Commerce (AmCham) arbeider vi med 22 ulike bransjer, men den bransjen som kanskje har det aller største potensialet i Norge er den farmasøytiske industrien. Det er også grunnen til at vi bestilte denne rapporten, sier Jason Turflinger som er administrerende direktør i AmCham.

- Vi tror det er viktig for Norge å få et næringsliv som er mer diversifisert, og da er legemiddelindustrien en sektor med et potensiale som Norge kan utnytte. Legemiddelindustrien i Norge er liten sett i forhold til både Sverige og Danmark, men uten at det er gode grunner til det. For å lykkes trenger Norge de internasjonale selskapenes tilstedeværelse, det viser rapporten. Årsaken er at sektoren trengererfaringene og kunnskapen som disse selskapene har for å kunne vokse, sier Turflinger.