Tips hvis du skal søke patent

  • Sett deg inn i hva som kreves for å få et patent og hvilket regelverk som gjelder. Ta gjerne kontakt med Patent- styret og last ned veileder fra Patentstyrets hjemmesider.
  • Sjekk ut hva som finnes av patenter på tilsvarende ideer. Da unngår du å starte en lang søkeprosess på noe som noen andre har patent på, men du kan også hente mye inspirasjon i en slik prosess.
  • Det er et globalt krav om at ideene man søker om patent for ikke må ha vært publisert tidligere. Hvis publisering har skjedd før søknaden er sendt, vil søknaden ikke oppfylle kravene til patentering.
  • En patentsøknad er en komplisert affære som blant annet stiller svært store krav til korrekte formuleringer. Derfor er det lurt å bruke et patentbyrå eller en patentfullmektig.
  • Sjekk om du kan få hjelp via Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller hos kommunen hvis de har egen nærings-avdeling.

Det er patentloven som regulerer hva som kan patenteres, og allerede i den første paragrafen fastslås det at den som har gjort en oppfinnelse, etter søknad har rett til å få patent, og således oppnå enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt. Men patentet er litt spesielt: – Ja, det stemmer, patentet er egentlig en beskyttelse av den bakenforliggende ideen til et produkt. Det betyr at det ikke nødvendigvis er selve produktet som beskyttes, men at det er tankene bak produktet og det som gjør det mulig å kommersialisere på ideen som er beskyttet, sier fungerende avdelingsdirektør Olav Alfred Aasen i Patentstyrets patentavdeling.

Kan være det viktigste

I noen tilfeller er kanskje en hel bedrift basert på en enkelt idé, og da blir det viktig å beskytte seg, og kanskje spesielt hvis man er nyetablert. – Disse tingene er muligens enda viktigere for en nystartet bedrift enn for de etablerte. Det kan være at etablerte konkurrerende virksomheter har en gjensidig forståelse for hverandres produkter, og da kan man bli mindre utsatt. Er man derimot ny i markedet og har et godt produkt som enkelt kan kopieres, vil et patent virke avskrekkende. Alternativet er jo at ideen ligger der åpen og at det kommer en konkurrent som kopierer og selger produktet. Da vil de spare utviklingskostnader og få lavere totalkostnader, og dette kan i verste fall velte den bedriften som har tatt alle utviklingskostnadene. Så det er veldig dumt å se bort fra disse tingene som beskytter immaterielle verdier gjennom patenter, design og varemerker, forklarer Aasen.

Grundig research

Den som bærer på en god idé bør starte med å undersøke grundig hva som finnes av patenter på tilsvarende eller nærliggende områder. For mulighetene er alltid til stede at andre har søkt patenter på det samme. Patentstyret kan gi noe rådgivning i prosessen, men ønsker man en grundig forundersøkelse eller patenterbarhets- vurdering, koster det penger. Det stilles store krav til selve søknaden, så et godt råd er å få hjelp fra et patentbyrå. – De færreste kan så mye om å skrive patentsøknader selv. Ved å søke profesjonell hjelp vil man fort kunne unngå de mest åpenbare fallgruvene, og heller få utarbeidet patentsøknaden på en god måte. Her er det nemlig helt avgjørende å få alle formuleringer helt korrekte med en gang, slik at de også vil holde i en domstol, sier Aasen.

 

– De færreste kan så mye om å skrive patentsøknader selv. Ved å søke profesjonell hjelp vil man fort kunne unngå de mest åpenbare fallgruvene

De gode hjelperne

Norge har et godt virkemiddelapparat for næringslivet, så det er nok en god idé å søke bistand andre steder i tillegg. Her blir institu- sjoner som Innovasjon Norge sentrale, og de kan i tillegg hjelpe til med forretningsstrategiene rundt ideene. Er det forskning involvert, kan også Forskningsrådet være en instans, og glem heller ikke kommunen din. Hvis den har en næringsavdeling, kan det godt hende at de også kan bidra med hjelp og støtte.