- Folk blir feitere, eldre og rikere. Det gjør at helseindustrien vil ha enorme vekstmuligheter i årene som kommer, sier leder for internasjonal Healthcare i DnB, Terje Straume.

- Norge ligger allerede på verdenstoppen innen en rekke områder innen forskning, men vi har ikke vært flinke nok til å kommersialisere forskningen innen helseindustrien. For rundt ti år siden startet DnB en satsning rettet mot internasjonale farmasibedrifter og produsenter av medisinsk utstyr. DnB var allerede etablert i USA, noe som forenklet etableringen i verdens største healthcaremarked.

- Den primære virksomheten vår er å finansiere globale helseselskap, sier Straume.

- I de siste årene har vi kommet i en slik posisjon at vi kan bruke mye tid og ressurser også til å bistå norske bedrifter som arbeider innen helse. En av årsakene til at vi også satser i Norge er at vi er opptatt av ny næringsvirksomhet i tillegg til de etablerte, og vi ser at denne næringen har potensiale til å bli veldig viktig for Norge i fremtiden, fortsetter han.

Vil spille de små selskapene gode

Mange av de norske selskapene er små, flere av dem er oppstartsselskaper, men det finnes også etablerte små selskaper som har drevet i mange år, men som fortsatt har produkter i utvikling.

- Det er bare noen få norske bedrifter som har produkter i markedet i denne industrien, forteller Straume.

- Vi prøver å bidra til å øke oppmerksomheten rundt bransjen i Norge og de enkelte selskapene som finnes her gjennom medieoppmerksomhet.

I tillegg arrangerer vi en stor healthcarekonferanse hver vinter og deler også ut en innovasjonspris for å fremme denne industrien ytterligere. Vi driver også med rådgivning og er ofte diskusjonspartner for selskaper som er forholdsvis nye i denne bransjen.

- Det er resultatene vi oppnår på de internasjonale markedene som gjør oss i stand til å satse så mye i Norge, for den norske virksomheten tjener vi ikke penger på isolert sett, men kanskje vil vår tilstedeværelse og hjelp være den oljen som det norske healthcaremarkedet trenger for å vokse, sier Straume.

Strategisk lokalisering

DnB Healthcare har valgt å lokalisere kontorene sine i Oslo Cancer Cluster (OCC) som ligger i tilknytning til Radiumhospitalet.

- I OCC Inkubator, hvor mange av selskapene i klyngen også er samlet, kan de nyttiggjøre seg hverandres kompetanse og blant annet dele på bruken av kostbart laboratorieutstyr. Vi ser også lignende sterke klynger som Oslo Medtech som holder til i Forskningsparken og omfatter selskaper innenfor medisinsk utstyr. Det gjøres i det hele tatt veldig mye godt arbeid innenfor forskning og utvikling i den norske helseindustrien så det er grunn til optimisme for fremtiden, sier Straume til slutt.