FAKTA

• Det finnes mange forskningsprosjekter innen telemedisin, e-helse og velferdsteknologi som kan bli lønnsomme for investorer på lang sikt.

• Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) er et av verdens ledende sentre på dette feltet.

• Helsemyggordningen, utformet etter mønster av Oljemyggordningen, er en av flere nye ordninger som skal stimulere til kommersiell satsing på slike prosjekter. Den er foreløpig ikke vedtatt.

Mye tyder på at telemedisin, e-helse og velferdsteknologi vil vise seg å bli lønnsomme satsingsområder i fremtiden. Det gjelder bare å ha et langt perspektiv når du investerer.

Og ikke minst å finne gode prosjekter. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) er et av verdens ledende sentre innen forskning på telemedisin og e-helse, og har siden 2002 vært samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) på telemedisin og e-helse. Her ligger det store potensielle verdier for eventuelle investorer, ifølge Line Linstad, som er Avdelingsleder for Forebygging og Egenmestring ved NST.

Kommersielle forhåpninger

– I vår forsknings- og utviklingsdel jobber cirka 110 personer med hvordan samhandling og telemedisin kan påvirke fremtidens omsorg og behandling. Det innebærer spennende prosjekter som fortjener å bli kommersialisert.

"Skal forskningen ha noen verdi, må noen kommersialisere løsningene."

Vi er ikke eksperter på kommersialisering, men kan love at det ligger mye ”gull” og venter på dem som tar sjansen på å investere langsiktig innen helseinnovasjon, sier Line Linstad, vel vitende om at det primære for en helseinnovatør er å komme seg over denne dødens dal og lykkes med å kommersialisere sine produkter eller teknologier.

Ordninger for å stimulere

Det finnes virkemidler som stimulerer satsing på helseinnovasjon ved å gi økonomiske fordeler til den som er villig til å investere. Det lange tidsperspektivet og risiki knyttet til helseinnovasjon er den primære begrunnelsen for slike støtteordninger, og Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster er representert i de ulike høringsprosessene i sammenheng med utforming og konsekvens av slike ordninger.

– Hos oss finnes det forskningsresultater og løsninger som kan tas ut og lages selskaper på for en videre kommersialisering, vi har bare ikke vært dyktige nok til å signalisere hvilke muligheter som finnes. Det er jo slik at skal forskningen ha noen verdi, må noen kommersialisere løsningene.

For at noen skal gjøre det, må risiko for start-ups reduseres, blant annet derfor er vi medlem av Oslo Medtech. Vi ønsker å etablere et investornettverk som ser mulighetene i virksomheten vår, sier Linstad.

Klimavennlig medisin

Det er mange grunner til å satse på telemedisin og e-helse i fremtiden. En av dem er at vi vil bli flere eldre og kronisk syke. Mye tyder også på at det offentlige etter hvert vil fokusere på den klimavennlige faktoren, og dermed også satse sterkere på det feltet. Det innebærer at pasienter og helsepersonell vil reise mindre, dermed vil klimagassutslippene reduseres.

"Hos oss finnes det forskningsresultater og løsninger som kan tas ut og lages selskaper på for en videre kommersialisering, vi har bare ikke vært dyktige nok til å signalisere hvilke muligheter som finnes."

– Hovedpoenget er at potensielle investorer må se mulighetene som ligger og venter på dem. Helsemyggordningen er én ordning som kan bidra til bedre betingelser hvis den blir vedtatt, i tillegg har Innovasjon Norge virkemidler for å stimulere næringsutvikling innen dette feltet. Vi tror det er et spørsmål om tid før det vil bli økt driv i kommersialiseringen av e-helse, telemedisin og velferdsteknologi, sier Line Linstad.