Morten Egeberg er administrativ leder ved Universitetet i Oslos største satsing, UiO:Livsviten-skap, og leder av innovasjonsprogrammet Spark Norway.

- Spark Norway er et toårig program som bistår forskere på UiO, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus med å utvikle ideer til produkter og tjenester. Programmet har holdt på i ett år og har i dag elleve prosjekter. Det finnes kun to andre program i Europa, og rundt 50 på verdensbasis. Alle programmene samarbeider globalt for å dra nytte av den samlede kompetansen og de internasjonale nettverkene, sier Egeberg.

Endrer tankesett

Kjernen i Spark-programmet er å gi prosjektene mentorer med lang og bred erfaring fra relevant industri.

- Vi ser at de som er med i Spark, endrer tankesett etter hvert som de lærer og erfarer hvordan en idé gjøres om til en innovasjon. De blir mer bevisste på å identifisere og utvikle de gode ideene til nye innovasjoner, sier Egeberg.

Spark Norway er finansiert av UiO som samarbeider med Inven2, OUS, Legemiddelindustrien, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network, Norway Health Tech og Statens legemiddelverk.

Norges første våtlab

Marius Øgaard er partner i Sharelab, en inkubator for nye günderbedrifter innen bioteknologi. Hit kommer gjerne forskere som har gjennomført Spark-programmet. Det som gjør Sharelab spesiell, er at den har en våtlab gründerne kan bruke.

- Hvis man ønsker å utvikle et legemiddel i Norge, må man først bygge og siden drive en lab til flere millioner kroner. Det har de fleste gründere verken tid eller råd til, sier Øgaard.

Kommer til dekket bord

- Her får de tilgang på alt utstyr. De kan komme hit med to tomme hender og en idé, og begynne å utvikle produktet og teste hypotesen fra dag én. Vi har en laboratorie-leder som hjelper med å kjøpe inn ingredienser og forbruksvarer, og som passer på at alt utstyret er klart til enhver tid. I tillegg har vi også kontordelen, der vi tilbyr hjelp til å finne mentorer, kunder, finansiering og investorer, sier Øgaard.