- Det å lede kliniske studier i Danmark var som å være i en helt annen verden enn det var i Norge. Samarbeidsklimaet i Danmark rundt kliniske studier var et helt annet mellom industrien, sykehusene og det offentlige. Vi møtte mye større vilje og positivitet i Danmark enn vi gjorde i Norge, sier Steinar Thoresen som er medisinsk direktør i Abbvie, og leder av forskningsutvalget i Legemiddelindustriforeningen.

En av årsakene til at Danmark ligger mye lenger fremme enn Norge, mener Thoresen blant annet kommer av at danske myndigheter har gått sammen med industrien for å skape gode rammebetingelser for kliniske studier:

- Alt som har med økonomi og godkjenninger gjøres på et sted, og det handler nok om å gjøre ting enkelt for å tiltrekke seg selskaper som vil drive med kliniske studier. I Norge mangler vi tid, sted og rom for å lykkes, og selv om det er i ferd med å skje noe med den politiske viljen, så mangler det fortsatt ganske mye før det munner ut i konkrete handlinger, sier Thoresen.