Av Arild Kristensen, Daglig leder i NSCC

Mange aktører i helseindustrien og selskaper som driver med velferdsteknologi, sier at «proppen» har løsnet og at det nå er større fart i markedet. Tallene i rapporten «Helsenæringens verdi 2018» fra Menon Economics bekrefter denne fornemmelsen. Taktskiftet kom rundt 2014 og «proppen» løsnet i 2016. 

Siden 2014 har helseindustrien vokst med i gjennomsnitt 4,5 milliarder kroner i året, mens veksten fra 2006 til 2014 var under 2 milliarder kroner, er en konklusjon i rapporten. 

Klyngeprosjekt

Voksende, ja, men mange av aktørene er små; gjerne oppstartsselskap. De opplever utfordringer med å komme inn i markedet; som svært ofte er store offentlige aktører.

Derfor lønner det seg å stå sammen.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 115 bedrifter og 45 kommuner/offentlige aktører. Klyngen fikk godkjenning og Arena-status fra SIVA i juni 2014. Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer i dag er fra hele landet og internasjonalt. Nettverk både innen næringsliv, det offentlige, akademia og helseforskning, er viktige verdier som våre medlemmer har tilgang til.

En innovativ klynge

Vår visjon er «Our members provide leading health and home care solutions for the global market», og samfunnsoppdraget er å utvikle en innovativ klynge hvor medlemmene samarbeider for å lykkes med kommersialisering og eksport av løsninger for et aktivt sunt liv og alderdom.

Det har vi en rekke gode eksempler på, og nylig kom en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at bedrifter som er tilknyttet en inkubator eller næringshage, har bedre økonomisk utvikling enn sammenlignbare foretak i en kontrollgruppe. Effektene av et fellesskap er betydelige for bedriftenes verdiskapning, omsetning og antall ansatte.

Et lite marked

Selv om Norge er blant de land i verden som bruker mest penger på helse, så opplever bedriftene at det norske markedet alene er for lite. De nordiske land har tilnærmet lik velferdsmodell, og NSCC har i et par år hatt nær og nyttig kontakt med den danske velferdshelseklyngen Welfare tech. Fra 1. januar 2018 er nettverket formalisert i en nordisk klynge av klynger; NorCare, hvor også klyngene Buisness Region Gothenburg i Sverige og BusinessOulu fra Finland deltar. Medlemmer møtes på nordiske messer, arrangerer workshops, og driver nettverksbygging for å gi adgang til det nordiske markedet.

Skal du selge et helseprodukt eller en tjeneste, må du kunne dokumentere at det virker. Å få testet produkt og løsninger er en utfordring for aktører i det private markedet. Norwegian Smart Care Lab har utviklet metodikk for brukertesting som kan få fart på prosessen fra idé/løsning til implementering.

Raskere til markedet, bedre produkt og mer lønnsomt for selskapene; det er tre gode grunner for å delta og å engasjere seg i en helseklynge.

Vi ønsker flere medlemmer velkommen.