– Spisskompetansen som vi innehar på denne typen legemiddelproduksjon har vi bygd opp over flere tiår. Årsaken til at vi lykkes i den internasjonale konkurransen handler om at vi har en kvalitetsbevisst organisasjon som innehar lang erfaring med produksjon av sterile legemidler. Kvalitet er særdeles viktig i denne type produksjon. Siden prisen også er en avgjørende faktor for at vi blir valgt som leverandør, må produksjonen også være veldig effektiv, forteller Leif Rune Skymoen som er administrerende direktør i Curida. Skymoen peker også på at denne typen passer godt for Norge siden produksjonen er teknisk avansert og at de trenger dyktige fagpersoner med god kompetanse.

Tror på fremtiden

– Jeg tror at norsk legemiddelindustri har gode muligheter til å ekspandere internasjonalt. Da må vi satse enda mer på det vi allerede er gode på, nemlig automasjon og effektiv produksjon. Vi har nettopp hentet inn over 100 millioner kroner i ny kapital, og det viser at de norske eierne har tiltro til oss som bedrift og til hva fremtiden vil bringe, sier Skymoen til slutt.