- Når vi fører de ulike partene sammen på denne måten, så skaper vi koblinger som kan bidra til innovasjon, sier Ketil F. Widerberg som er daglig leder ved Oslo Cancer Cluster (OCC).

Tre hovedpunkter

Det er viktig å sørge for at den gode forskningen som foregår i Norge kommer ut til pasientene og gjør en forskjell for dem. Derfor har OCC opprettet en innovasjonspark der de samler firmaer, forskere og investorer. I tillegg har de også en anerkjent inkubator som har vunnet internasjonale priser og har en unik infrastruktur.

- Et annet stort og viktig område som vi arbeider med er å koble norsk biotek opp mot globale verdikjeder. Dette er avgjørende siden man er helt avhengig av de globale markedene for å lykkes innenfor biotek. Det er årsaken til at vi samarbeider mye med internasjonale forskere, firmaer og konsulenter, og en viktig grunn til at vi samarbeider globalt med klynger innenfor kreftområdet. Dette bidrar til å løse innovasjonsutfordringer der vi mangler norsk kompetanse. Det internasjonale samarbeidet bidrar med et nødvendig internasjonalt distribusjonsapparat, forklarer Widerberg.

- Hvis vi skal lykkes med å bygge en helseindustri i Norge må vi også utvikle talenter som gjør at vi er konkurransedyktige internasjonalt. Derfor arbeider vi med å utvikle samarbeidet i klyngen slik at forskerne i enda større grad forstår hvordan den forskningen de gjør skal komme pasientene til gode. Samtidig må vi også sørge for at de som arbeider i industrien stadig utvikler sin kompetanse slik at de i fremtiden kan skape nye medisiner raskere til pasientene, avslutter Widerberg.