Av: Ketil Widerberg, daglig leder Oslo Cancer Cluster

Vi vet nå hvordan det gikk når smelteverket i Odda og aluminiumsproduksjonen i Årdal stengte dørene. Det ble tøft. Derfor er det positivt at både politikere og næringsliv har tatt innover seg at Norge må ha flere bein å stå på framover. Ett av disse bør være helseindustri.

Internasjonalt spås helseindustrien en gyllen framtid, av alle de gale grunnene: Jordas befolkning blir eldre, fetere og sykere, og trenger dermed behandling. Norge har forutsetninger for å hevde deg globalt innen denne industrien: Vi er en kunnskapsnasjon med forskning i verdensklasse, vi investerer årlig opp til 9 milliarder i helseforskning og vi har nasjonale helseregistre, biobanker og en befolkning som ønsker å delta i helseforskning.

Det er et hav av potensial innen kommersialisering av helseforskning og revolusjonen innen digital helse gir Norge unike globale fortrinn. Vi har erfaring hvordan forskning blir til verdiskapning - Norge har i dag globale suksesser å vise til: Thermo Fischer, Photocure, Bayer/Algeta og en underskog av biotekbedrifter som utvikler immunterapibehandlinger for ulike kreftformer.

Dette siste er noe av det mest spennende for pasientene, et paradigmeskifte innen kreftbehandling, og et område som er ekstremt lukrativt.

Da Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark åpnet dørene i august i år sa statsminister Erna Solberg noe veldig klokt: Helseindustri er en næring med dobbel gevinst: Fremskrittene som gjøres bidrar til velferd og helse samtidig som det skapes verdier og arbeidsplasser. Det er en vinn-vinn med andre ord.

Helseindustrien er i dag på opptur, og de fleste gode krefter tar i samme retning. Vi i Oslo Cancer Cluster ønsker oss én ting av norske myndigheter – og det er en sterkere satsing på klyngene innen denne industrien, for vi er bindeleddet mellom alle aktørene og gjør en viktig jobb med å utløse potensialet i denne industrien. Men til det trenger vi ytterligere offentlig drahjelp.