Rapporten spenner over et bredt spekter av temaer. Den beregner næringens verdiskaping, omsetning, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. Den måler også forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene i næringen. I tillegg avdekker den gründerbedriftenes kapitalbehov og næringens flaskehalser mot vekst og internasjonalisering.

– Helsenæringen har opprettholdt den høye veksten i 2016 og 2017. Dette ser også ut til å fortsette i 2018. Særlig er veksten sterk for diagnostikk- og legemiddelbedriftene som investerer en betydelig del av inntektene sine i forskning, utvikling og innovasjon. Faktisk viser tallene i Menonrapporten at helseindustrien vokser med 15 prosent i året og omsetter for 57 milliarder kroner, sier Monica Larsen som er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI).

Økt eksport

– Næringens beregnede forskningsinnsats i 2017 økte med 25 prosent fra året før. Denne forsknings- og innovasjonsinnsatsen gir gode resultater, blant annet i form av eksport. Helseindustriens samlede eksportinntekter nådde 23,6 milliarder kroner i 2017 og eksporten hadde også en vekst på 15 prosent, fortsetter Larsen.

Én av ti bedrifter i gründerfasen

Det foregår mye god helseforskning i Norge, noe som også resulterer i en rekke nye oppstartselskaper med stort potensiale.

– Av rapporten fremgår det at nesten én av ti bedrifter er i gründerfasen. Det er gledelig. At det ble hentet inn mer enn 670 millioner kroner i 2017 sier en del om den spennende utviklingen som bransjen vår er i.

– En av grunnene til den store investeringslysten er nok at helseindustrien har en verdiskaping per sysselsatt på nesten 1,5 millioner kroner, mens det øvrige næringslivet i Norge, unntatt olje og gass, ligger på 0,9 millioner.