× Hvilke muligheter har Norge innen denne sektoren?

- Norge har store muligheter til å etablere en sterk innovasjonsbasert helseindustri. Den biologiske og genetiske kunnskapen har ført til en dramatisk endring i hva vi kan behandle, og det fører til en mer personrettet behandling. Vi har allerede en solid kompetanse innen fagområdet i Norge, vi har mange lovende oppstartsselskaper, etablerte klyngenettverk og stor innovasjonsaktivitet. Ny teknologi kan gi oss store muligheter for behandling og forebygging av sykdom, samtidig som det kan bidra til at det etableres nytt næringsliv som kan bli en fremtidig vekstnæring for Norge.

× Utnyttes disse mulighetene optimalt i dag?

- Nei. Selv om norsk forskning det siste tiåret har blitt styrket betraktelig, er vi langt unna å være på nivå med våre naboland når det gjelder å høste verdiene av den  forskningen. Vi har ikke klart å kommersialisere forskningsresultatene og skape bedrifter. Vi har heller ikke utnyttet det potensialet som økt samarbeid mellom helsesektor og helseindustri kan medføre. Næringslivet må sterkere inn i helsesektorens innovasjonssatsing og være en legitim og naturlig samarbeidspartner, sier Bekkemellem.

 

SAMARBEID: - Vi bør bygge en forskningsinfrastruktur som er rigget for samarbeid mellom sykehusene og legemiddelindustrien, og som tiltrekker seg private forskningsaktører, sier Bekkemellem. Foto: LMI.

 

× Er det spesielle tiltak vi kan gjøre for å legge forholdene bedre til rette for denne industrien?

- Ja, for det første er det viktig å styrke tilgangen til kompetent kapital. For det andre bør man bygge en forskningsinfrastruktur som er rigget for samarbeid mellom sykehusene og legemiddelindustrien, og som tiltrekker seg private forskningsaktører. For det tredje bør det skapes en incentivstruktur som premierer personer som velger å arbeide med forskning og utvikling i helsetjenesten, og med deltakelse fra både helsesektoren, akademia og legemiddelindustrien, sier hun.