Pierre-Claude Fumoleau, direktør i AbbVie i Norge, mener Norge burde være blant de tre første landene i Europa til å ta i bruk nye legemidler etter at de er EMA-godkjent (European Medicines Agency).

– Dette vil gi Norge en viktig strategisk posisjon og gjøre oss mer attraktive for kliniske studier og globale investorer, samt
at det gir helsevesenet førstehåndserfaring med nye legemidler. De viktigste resultatene vil være bedre pasientbehandling og raskere tilgang for norske pasienter.

Fumoleau mener at med de fortrinnene vi har i Norge, så burde vi ha høyere ambisjoner og være blant de ledende landene i Europa når det gjelder å utvikle helsetjenester og banebrytende innovasjon som kan komme pasienter til gode i fremtiden.

– Mitt mål er at vi kan skape et system i Norge der sykehus, universiteter, små bioteknologiselskaper og globale aktører kan komme sammen, samarbeide og skape innovasjon som kan hjelpe tusenvis av mennesker.

Norge har allerede mange fortrinn, vi har en høyt utdannet befolkning, gode helseregistre og biobanker, offentlig helsevesen, stor offentlig satsning på forskning og universiteter samt et sterkt bioteknologimiljø.

– Hvis vi i gjennomsnitt kan være blant de første tre landene i Europa til å ta i bruk nye legemidler, vil det gjøre oss til et viktig marked globalt fordi man får raskere tilgang på data og erfaring, forklarer Fumoleau.

 

 

Godkjennelsesprosessen til EMA er allerede rask og effektiv. Problemet i Norge er, ifølge Fumoleau, at prosessen med å vurdere om et legemiddel skal bli refundert er altfor treg. Det kan ta omlag seks til tolv måneder etter at nye legemidler er godkjent av EMA før de blir tilgjengelige forpasienter og leger i Norge.

Istedenfor å henge etter, burde Norge være i bresjen når det gjelder innovasjon. Det vil være en stor fordel for oss som nasjon, ikke minst hvis vi skal utvikle en sterk innovasjonsbasert helseindustri.

– La oss sette pasientene først. Dersom vi finner en måte å gi tilgang til nye innovative legemidler raskere, men samtidig sikrer kostnadseffektiv bruk, vil alle tjene på dette. Det vil ha mye å si for å utvikle en sterk innovasjonsbasert helseindustri i Norge, avslutter han.