I løpet av de senere år har det vokst frem en egen helseteknologisk næring i Norge. Ferske tall fra Menon Business Economics viser at helseteknologinæringens samlede inntekter var 37 milliarder kroner i 2013. Denne næringen skapte verdier, målt i helserelatert verdiskaping, for 15 milliarder kroner, og hadde fra 2012 til 2013 en verdiskapingsvekst på hele 5,7%.

Dette stammer fra bedrifter innenfor segmentene biomedisin, medtech, health ICT, industrial biotech og service providers. De to førstnevnte segmentene representerer rundt 70 prosent av omsetningen og verdiskapingen. Et annet positivt aspekt ved næringen er den store underskogen av grunderbedrifter, som fra tidlig utviklingsfase anlegger et globalt perspektiv som basis for sin utvikling og drift.

Fremveksten av den nye helseteknologinæringen bygger på vår unike og svært gode forskningskompetanse og teknologiske utvikling. Samlet anvendte Norge omtrent 9 mrd kroner på helseforskning i 2013. Universiteter og sykehus står for den største andelen av forskningen, men også næringslivet bidrar, her med en samlet FoU innsats på 1.2 mrd NOK i 2013.

Voksende marked

Vi erfarer også at selskaper som tradisjonelt har operert innenfor olje & gass, IKT og spillsektoren, ser potensialet i det sterkt voksende helsemarkedet, og anvender sin teknologi for utvikling av produkter og løsninger som bidrar til kvalitet, effektivitet og en mer bærekraftig helsesektor. Samlet skaper dette et meget godt utgangspunkt for utvikling av unike, helseteknologi produkter og tjenester i verdensklasse, som det er behov for i et globalt marked.

Sterk vekst

Markedsdata viser at helse som global næring både er i hurtig endring, og i sterk vekst. Den teknologiske utviklingen muliggjør at vi som borgere i stadig større grad kan monitorere, diagnostisere og følge opp egen helse fra eget hjem, og det selv om vi bor langt ute på landsbygda. Dette som følge av økt tilgjengelighet og bruk av blant annet sensorer, og mobile og digitale helseløsninger.

Det anslås at det globale helse-IKT markedet i 2014 var på hele 1 100 milliarder kroner, og at denne delen av næringen vokser med hele 12-16 % per år. Den mobile helseapp-industrien har en årlig vekst på 30 %, og utgjorde 100 milliarder kroner i 2014. Så mye som 40 000 nye helseapper ble registrert i EU i 2014. Det globale markedet for medisinsk-tekniske produkter og løsninger var på hele 2 745 milliarder kroner i 2013, og representerer en årlig vekst på 5 %.

Fortrinn innen forskning og teknologi

En norsk global næringsaktør som har sett potensialet i helse er Telenor. I skrivende stund har Telenor fått ny konserndirektør, og med Sigve Brekke kom et klart budskap om at Telenor skal satse på helse, blant annet i Bangladesh. Dette representerer en svært spennende global markedsmulighet både for Telenor og andre norske bedrifter som utvikler mobile og digitale helseløsninger, som kan tilbys i et samarbeid med Telenor i de globale markedene.

Dette magasinet presenterer en rekke selskaper og faglige artikler som viser noe av bredden og potensialet i norsk helseteknologinæring. Ved å ta i bruk våre unike fortrinn innen forskning og teknologi, og ved et forsterket samarbeid mellom store og små aktørene, har Norge en eksepsjonell mulighet til å utvikle en global helsenæring.