– I erklæringen skriver regjeringen at de vil sørge for et godt samarbeid med ulike private og ideelle aktører for blant annet å bidra til innovasjon og valgfrihet i tjenestetilbudet. Dette skaper legitimitet og signaliserer ønske om sterkere involvering av næringslivet som kan bidra med bedre kvalitet i helsesektorens behandlingstilbud og i utvikling av nye produkter og tjenester, sier Monica Larsen som er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI).

Fremtidsrettet næringspolitikk

Regjeringen ønsker å føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til rette for verdiskaping, vekst og omstilling. Fundamentet skal være kunnskap, forskning og innovasjon, og målsetningen at Norge skal bli blant de ledende landene i Europa innen innovasjon. De ønsker også å gjøre det enklere og mindre byråkratisk å etablere nye bedrifter og arbeidsplasser.

– Dette er en «lissepasning» spesielt til den forskningsdrevne helseindustrien som utvikler produkter og tjenester av høy verdi for et globalt marked, tilføyer Larsen.

Bedre tilgang til tidligfasekapital

Regjeringen vil også bidra til at lønnsomme prosjekter får tilgang til tidligfasekapital blant annet gjennom såkornfond. Den skal blant annet omhandle hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon.

– Dette er et viktig punkt, siden helseindustrien er avhengig av gode ordninger for tilgang til tidligfasekapital for å kunne vokse.

Tilrettelegge for innovasjon

Målet er at Norge skal være et innovativt land. Derfor vil regjeringen styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer. De vil også arbeide for å tiltrekke seg internasjonal kompetanse.

– Dette er nødvendig hvis vi skal klare å bygge en næring med globalt fotavtrykk. Skal vi lykkes blir det også viktig å videreutvikle katapultordningen både for industrialisering og produksjon av helseprodukter, avslutter Larsen.