- Innovasjon Norge har en rekke virkemidler for norske bedrifter. Vi er på bedriftenes side i dette arbeidet og har finansieringsløsninger, tilbyr rådgivningstjenester og har internasjonale kontorer som kan hjelpe bedriftene ut i verden, sier Geir Jacobsen som er spesialrådgiver i Innovasjon Norge og har velferdsteknologi som sitt spesialfelt.

"Teknologien vil gjøre det mulig for de eldre å leve lenger i egen bolig og på den måten vil samfunnet spare penger mens brukerne vil få en hverdag som oppleves enklere og tryggere."

Innenfor velferdsteknologiområdet er situasjonen slik at det er i en tidlig fase med mange pilotprosjekter som preges av mye prøving og feiling. De norske bedriftene som har lykkes med litt større prosjekter og gjort det best, har gått ut av Norge for å satse.

Eldrebølgen

Den kommende eldrebølgen gjør at fokuset i enda større grad kommer til å bli satt på velferdsteknologi i årene som kommer.

-  Teknologien vil gjøre det mulig for de eldre å leve lenger i egen bolig og på den måten vil samfunnet spare penger mens brukerne vil få en hverdag som oppleves enklere og tryggere på grunn av de teknologiske hjelpemidlene som utvikles, forklarer Jacobsen.

Standardisering

Helsedirektoratet arbeider med krav til standardisering for å sikre at løsninger fra forskjellige leverandører kan fungere godt sammen (plug and play), og de vil støtte norske bedrifter i arbeidet med å få deres løsninger internasjonalt sertifisert. Målet er flere verdensledende norske bedrifter på utvalgte områder innen velferdsteknologi.

"Veldig mye handler om å gjøre ting på andre og enklere måter enn tidligere."

En digitalt kompetent nasjon

I Norge er vi vant til å bruke teknologiske løsninger som smarttelefoner, nettbrett, pc’er og andre ting. Det gjør at vi i langt større grad enn tidligere forventer at det vil komme teknologiske løsninger som løser våre behov.

- Veldig mye handler om å gjøre ting på andre og enklere måter enn tidligere. Selvangivelsen er et godt eksempel. Først var det et firesiders skjema hvor vi måtte fylle ut alt. Så kom det en enklere versjon i papirutgave som var ferdigutfylt. I dag har vi en digital løsning hvor vi ikke trenger å gjøre noen ting hvis vi stoler på at de dataene de har er korrekte, og det er slike løsninger som Innovasjon Norge vil være med å løfte frem, sier Jacobsen avslutningsvis.