Esther Eriksen , Assisterende rektor, Ullern videregående skole

Samarbeidsprosjektet mellom OCC, Oslo Cancer Cluster Innovasjonapark og Ullern videregående skole i Oslo startet opp i 2008 og vokser seg stadig større. Fra neste år vil prosjektet inkludere yrkesfagene bestående av: elektrofag, laborant og helse og oppvekstfag og gi en praksisrettet studiekompetanse. Assisterende rektor og utviklingsleder ved Ullern videregående skole, Esther  Eriksen, påpeker at skolen er gode på realfag, en i tillegg ønsker at elevene skal lære seg å tenke tverrfaglig, innovativt, være kreative, lære seg å ta initiativ og invitere til samarbeid. Med tanke på denne målsetningen er koplingen opp mot Oslo Cancer Cluster Innovasjonapark, OCC, en unik sjanse for elevene. Her koples teori til praksis. Elevene får blant annet tilgang til topp moderne, avansert utstyr og muligheten til å forske på kreftceller og DNA. 

"Elevene får jobbe sammen med kreftforskere, og på denne måten ønsker vi å stimulere deres nysgjerrighet og gi dem inspirasjon til å selv bli forskere."

Kompetanse for framtiden

Esther Hilde Laid Eriksen ønsker å gi fremtidens elever de beste mulighetene og ønsker derfor et tett samarbeid mellom skole, næringsliv og forskning. Mantra er: Skolen inn i samfunnet og samfunnet inn i skolen!  

Kristin Vinje , Stortingsrepresentant, (H)

Tidligere forsker og politiker Kristin Vinje (H),stemmer i: 

– Elevene får jobbe sammen med kreftforskere, og på denne måten ønsker vi å stimulere deres nysgjerrighet og gi dem inspirasjon til å selv bli forskere.

Kristin Vinje har rollen som aktiv støttespiller for OCC og påpeker at satsning på forskning er essensielt både med tanke på Norges velferd og konkurransekraft. 

– Norge ligger allerede langt fremme innen kreftforskning, takket være systematisk og grundig arbeid på feltet i mange år. Det er viktig å fortsette å videreutvikle dette, sier Vinje og mener at grensesprengende forskningsarbeid vil gi grunnlag for ny næringsutvikling. Et miljø som dette vil virke som en magnet på internasjonale forskere og tiltrekke seg kompetent internasjonal arbeidskraft. 

Unik praksis

OCC ble etablert 2006 av tidligerer rektor ved Universitetet i Oslo, Kaare Norum, samt administrerende direktør ved Radiumhospitalet Jónas Einarsson. Et eget innovasjonssenter planlegges åpnet i 2015. Fra nå av vil Ullern videregående skole og OCC ikke bare samarbeide med medlemsorganisasjonene, men også befinne seg under samme tak og samtidig ligge vegg i vegg med Radiumhospitalet.

Jóns Einarsson , lege, Radiumhospitalet

– Det er viktig å å fange opp unge mennekser og helst allerede ved videregående, sier Jónas Einasson ved Radiumhospitalet. Han er lege identifiserer forskningsresultater slik at det videre kan utvikles legemidler innen kreftbehandling og har lenge vært knyttet til Radiumhospitalets forskningsstiftelse.

– OCC er en forlengelse av det arbeidet vi gjorde og fortsatt arbeider med der, opplyser Einarsson. 

Hans erfaring er at elevene er flinke til å utnytte sjansene sine og lutter øret når OCC tilbyr dem foredrag fra de beste forskningsformidlere. Gjennom slike møter vil elevene endre holdningereventuelle fordommer, sier Einarsson: 

– Ikke alle forskere er tørrpinner, 

Rustet til et godt liv

Norge ligger allerede langt fremme innen kreftforskning. OCC vil kunne gi næring til fremtidens forskningsspirer. 

Som en del av prosjektet er det ikke bare elevene som møter forskerne. Også skolens lærere inviteres til foredrag slik at de kan dra nytte av norskningsresultater i egen undervisning, i og utenfor klasserommet. 

– Samarbeidet med OCC  gir en unik inngang til å få til tverrfaglig kompetanse, avslutter assisterende rektor ved Ullern videregående skole Esther Eriksen.