Talegjenkjenning gjør at man kan diktere inn i mikrofonen og med det samme få teksten vist på skjermen. Dette gir stor verdi i dokumentasjon av pasientopplysninger i helsesektoren hvor man hurtig får diktert teksten direkte inn i Elektronisk Pasient Journal (EPJ)-systemet slik at den kan leses av behandlende personell.

I dagens journalsystemer er dokumentasjonen basert på rene tekstfiler som gjør det vanskelig å trekke ut spesifikk informasjon og gjenbruke dette. Til forskjell vil neste generasjon EPJ-systemer som f.eks. DIPS Arena, være strukturerte systemer hvor journalen bygges opp skjematisk og de enkelte informasjonsfeltene kan gjenbrukes på tvers i journalen.

Hånd i hanske

- Talegjenkjenning passer som hånd i hanske med strukturert journal, for da kan systemet bedre forutsi hva legen vil si for hvert felt som skal fylles ut. Dette gir raskere og mer presis gjenkjenning, og vi kan i større grad støtte legen i arbeidet, istedenfor å bare gjengi ren tekst, sier Jacques Svarverud som jobber med integrering av talegjenkjenning hos Max Manus.

Svarverud forklarer at integrasjon av talegjenkjenning i strukturert journal kun krever tre linjer kode på EPJ-siden, noe som gir enkel implementering av løsningen. Det vil bidra til økt bruk av talegjenkjenning også utover de store EPJ-systemene.

- Helsepersonellets arbeidsdag effektiviseres fordi man vil slippe å gjenta informasjon, og det er ikke nødvendig med sekretær som mellomledd. Legen fyller ut journalen med stemmen, der og da. Utover å spare tid har det også positive effekter på nakke- og armbelastninger siden man reduserer bruk av tastatur og mus, utdyper Svarverud.

God gevinst

Mobile enheter som telefon og lesebrett, med talegjenkjenning i strukturert journal er nå under utprøving, noe som vil frigjøre helsepersonell enda mer.

- Med talegjenkjenning blir journalføringen gjort der og da, hvor enn legen befinner seg, og det vil like raskt være tilgjengelig for annet helsepersonell.

- Gevinsten er at det blir sikret riktig informasjon, til riktig person, på riktig tid, avslutter Svarverud.