Det er helt avgjørende at Norge er et attraktivt land for helsenæringen. Derfor må man følge opp de politiske vedtakene og sikre at vi finner nye måter å gjøre anskaffelser på. Slik sikrer vi at legemidler som tas i bruk i Norge har riktig pris, samtidig som pasientene og helsetjenesten får rask tilgang til de nye innovasjonene, mener Lena Nymo Helli, daglig leder i AbbVie Norge.

— Dagens situasjon med krangling i mediene, manglende dialog, og mangel på reelle forhandlinger er et stort hinder for utviklingen av en sterk helsenæring i Norge. Et av de store problemene i dag er at det ofte tar for lang tid før pasienter i Norge får tilgang til innovative legemidler, sier Nymo Helli.

Ønsker bedre kommunikasjon

— Mitt ønske for 2019 er at myndighetene og industrien kan sette seg ned sammen og finne løsninger som bidrar til raskere tilgang, og mer smidige prosesser når nye innovative legemidler innføres i Norge. Vi skjønner at det må være kostnadseffektivt, og vi skjønner at vi er nødt til å prioritere - men vi vet også at industrien kan være en del av løsningene på helseutfordringene vi har i Norge. Jeg savner dialog og samarbeid mellom myndighetene og aktørene i næringen, legger hun til.

Innenfor helsenæring sitter staten i grunn på alle sider av bordet. I praksis blir de derfor en monopolist på helsefeltet. Med slik myndighet og makt følger også stort ansvar for å legge til rette for at helsenæringen utvikles og bygges.

— Det er helt nødvendig å ha et marked hvor de nye innovasjonene og produktene kan bli tatt i bruk både for at norske oppstartsselskaper skal lykkes, men også for at store internasjonale legemiddelselskaper skal være tilstede i Norge. Vi har et spesielt innkjøpssystem i Norge hvor mange ulike mekanismer for å drive ned prisen på innovative legemidler blir lagt oppå hverandre. Her må vi tenke nytt for å sikre et mer smidig system som tar kortere tid, og hvor man gjennom anskaffelsene stimulerer til økt forskningsaktivitet i Norge. Man kan for eksempel belønne produsenter som har kjørt kliniske studier i Norge gjennom innkjøpssystemet, sier Nymo Helli.

Et tredelt problem

Pasienter i Norge vet ikke at det finnes andre alternativer. De vet heller ikke hvilke medisiner pasienter i andre land har tilgang til, men som Beslutningsforum har sagt nei til i Norge.

— Når legene ikke får muligheten til å ha innovasjonene i verktøykassen sin mister de nyttige verktøy som behandlinger tilpasset den enkelte pasient. Det er et problem for pasientene som kunne hatt stor nytte av disse, men det er også et problem for samfunnet vårt. Samtidig innebærer det at norske sykehus mister en mulighet til å være med å utvikle de neste store gjennombruddene. Vi mener at innovasjon er det som driver verden, og ønsker å bidra med å bygge opp helsenæringen i Norge som hjelp til å løse de utfordringene vi har, avslutter Nymo Helli.