– Sterke fagmiljøer trenger stimulans, og det aller viktigste vi kan gjøre for at den norske helseindustrien kan utvikle nye legemidler, er å bygge opp miljøer og stimulere den medisinske- og legemiddelfaglige kompetansen i Norge. De kliniske studiene er viktig for selve helseindustrien også, siden det bidrar til mer aktivitet og flere arbeidsplasser for denne industrien i Norge. Vi bør også videreutvikle de norske klinikerne og sørge for at de hele tiden er oppdatert, sier Stensland når vi spør om de viktigste grunnene til å gjennomføre kliniske studier.

Viktig for pasientene

Stensland er også opptatt av pasientene, for selv om kliniske studier er viktig i et næringsperspektiv, er hensynet til pasienten det aller viktigste:

– For pasientenes del er kliniske studier veldig viktig siden det gjør at pasientene får mulighet til å ta i bruk de aller nyeste medisinene på et tidlig stadium. De norske pasientene har også et veldig tillitsfullt forhold til forskningen og er mye mer interessert i å delta i kliniske studier enn pasienter fra mange andre land. Det er en fordel, fortsetter Stensland.

Forholdene ligger godt til rette

– Vi har en høyt utdannet, veldig kompetent arbeidskraft og gode medisinske registre som gir forskerne en god oversikt over befolkningen. Helt frem til 1990-tallet var det mye kliniske studier her til lands, men så dabbet det av. Nå er det på tide at vi snur denne trenden. Jeg tror nemlig at Norge kan bli en stormakt innen farmasøytisk industri, utvikling av nye legemidler og biomedisinsk forskning, men da må vi blant annet satse mer på kliniske studier, konkluderer Stensland.