– Hjemmedialyse er et godt eksempel på dette. Nå tester Akershus Universitetssykehus HF et dialyseapparat som pasienten selv kan bruke. Det kan bety store besparelser for helsesektoren og en langt bedre livskvalitet for pasienten etter hvert, sier seksjonssykepleier Roy Windjusveen.

Ny apparatur – enklere i bruk

– Når pasienter trenger dialysebehandling, er det fordi deres egne nyrer ikke klarer å bli kvitt avfallsstoffene som kroppen produserer. En typisk dialysebehandling varer i fire timer, og du trenger flere behandlinger i uken, sier Windjusveen.

– Vi har to hovedtyper av dialyse, og hemodialyse er den mest kompliserte. Til nå har denne vært utført på sykehus, den krever personell og er kostbar for helsesektoren. Men nå finnes det ny apparatur som kan betjenes hjemmefra av pasienten selv. Den er enklere i bruk og enklere å installere. Vi har prøvd den ut noen måneder, og så langt ser det greit ut, sier han.

Fungerer som et filter

Apparatet er på størrelse med en stor koffert. Betjeningen er forenklet, men prinsippet er fortsatt det samme. Pasienten kobles til apparatet slik at blodet går fra blodåren, gjennom slanger og filtre i apparatet før det går tilbake i blodåren. Apparatet fungerer som et filter som fjerner avfallsstoffene som bygger seg opp i kroppen og regulerer sammensetningen av blodet som sendes tilbake inn i pasienten.

Påkjenning for kroppen

– Ulempen så langt har vært at denne type hjemmedialyse ikke har vært like effektiv per behandling. Pasienten må doble antall dialyser, og det kan være ganske slitsomt. Men det er nok dessverre ingen vei utenom. Uten en god nok dialyse, vil kroppen bli forgiftet, sier Windjusveen.

Bedre livskvalitet

Hjemmedialyse vil bety at pasienten tar ansvar for sin egen behandling. Det er altså snakk om å endre holdninger hos pasienten. Det vil gi pasienten mye mer frihet og fleksibilitet, i det hele tatt en bedre livskvalitet.

For helsesektoren betyr det frigjøring av personell, og dermed en betydelig økonomisk gevinst. Det vil også innebære betydelig innsparing når det gjelder transport. Transport tar mye tid for en pasient med nyresvikt, og er i tillegg en stor påkjenning. En positiv konsekvens av hjemmedialyse er at transporten for pasienten blir sterkt redusert.