Testen gir ny informasjon om pasienter med mage- tarmlidelser og har et stort potensiale for å kunne tilpasse behandling til den enkelte pasient.

Internasjonale forskningsmiljøer retter stadig mer oppmerksomhet mot bakteriecellene i tarmen, og flere rapporter viser at tarmfloraen har direkte betydning for mange sykdommer. Irritabel tarm (IBS) og de inflammatoriske tarmsykdommene (IBD) ulcerøs kolitt og Crohns sykdom settes nå i sammenheng med ubalanse i tarmfloraen, eller dysbiose. Også diabetes II og overvekt antas nå å ha en forbindelse med bakteriesammensetningen i tarmen.

Genetic Analysis har utviklet et DNA-basert diagnoseverktøy som raskere og mer presist enn tidligere kan etablere en profil på pasientens tarmflora. Testen baseres på en avføringsprøve og kan rekvireres hos fastlegen. I løpet av noen få dager foreligger resultatet.

GA–map™ Dysbiose Test gjør arbeidet med å diagnostisere dysbiose hos pasienter med IBS og IBD langt enklere og mer presist, sier professor Knut Rudi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han er aksjonær og sitter i styret i Genetic Analysis.

Rudi sier at diagnose av dysbiosen hos en pasient, vil gjøre det enklere å velge riktig behandling, som diett og medisinering.

Det nye ved testen er at den fokuserer på bakteriene som skiller en sunn tarmfunksjon og en dysbiotisk tarm hos IBS og IBD pasienter.

Dysbiose-testen er  CE-godkjent og er nå i salg  i Norge, og er nylig lansert i Tyskland. Det benyttes et reagenskit og et analyse-software utviklet av Genetic Analysis.