- En legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av en persons faste og ikke faste legemidler. Målet er hensiktsmessig bruk av legemidler og å forebygge pasientskader, forteller Hanne Sandberg.

- Mange pasienter er ikke klar over hvordan legemidlene påvirker hverandre i kroppen, ofte på en uønsket måte. I noen tilfeller kan et legemiddel fullstendig blokkere for et annet og pasienten får ikke den ønskede effekten. Andre ganger kan interaksjonen føre til forsterket effekt, med plagsomme bivirkninger som en følge.

Solveig Vist forteller at mange eldre mennesker kan bruke opptil 20 forskjellige legemidler hver eneste dag, og da er det ekstra viktig å passe på.

- Legemiddeldosen skal være tilpasset pasienten og ikke omvendt! Om en pasient står på mange legemidler, blir sjansene større for at en legemiddelinteraksjon kan inntreffe. I en hektisk hverdag, hvor tiden ikke alltid strekker til, kan det dessverre oppstå uheldige kombinasjoner.

Vanligvis er det en lege eller en farmasøyt som utfører legemiddelgjennomganger, og da gjerne i tilknytning til et sykehus eller sykehjem.

- Det er viktig at alle pasienter får vite at dette er en tjeneste man kan be om på sitt lokale apotek, det kan faktisk redde liv, avslutter de to blide farmasøytene.