Computas

Lars Erik Evensen, direktør for Divisjon Offentlig sektor og helse i Computas

"Det er ikke slik at offentlig sektor ikke har vært digitalisert før, men alle vil ha behov for nye løsninger og videreutvikling selv om man allerede har vært aktiv med digitalisering."

Sopra Steria

Gunnar Mørne, Sektorleder Offentlig og Helse, Sopra Steria

"Det digitale førstevalget er enda ikke et reelt nok valg for de fleste av oss. Og så er fremdeles informasjonsdeling på både innad i, men også på tvers av sektorer en stor utfordring."

A-2 Norge

Sigurd Skjæveland, Daglig leder, A-2 Norge.

"Helse- og omsorgsektoren peker seg ut som det området hvor behovet og potensialet er aller størst. Befolkningsutviklingen, medisinsk fagutvikling og teknologisk utvikling skaper stort behov og enorme muligheter."