FAKTA

Fokusområder

 • Vokse som leder
 • Påvirke og influere
 • Strukturere og lede
 • En coachende måte å lede på
 • Utvikling av en lærende organisasjon

Omfang: 12 ledere i cirka 6 måneder

Modul 1 gir kunnskaper og forståelse for:

 • Flere perspektiver på tilværelsen
 • Kommunikasjonsteknikk og feedback
 • Personlige egenskaper, indre ressurser, læring og utvikling

Modul 2 bygger videre med praktisk tilnærming:

 • Spørsmåls- og språkteknikker
 • Mål og strategier/metodikk
 • Motivasjons- og beslutningsteknikk
 • Arbeidsmodeller for coaching, forhandling, konfliktløsning m.m.

Modul 3 innarbeider læring og verktøy ytterligere:

 • Lederstiler
 • Gruppedynamikk og utvikling av effektive team
 • Konflikt-, stress- og krisehåndtering

 

Active Management Program by Aspiration er et lederutviklingsprogram som bidrar til å utvikle en lærende organisasjon. Forbedring av praktisk evne til å bruke deg selv som ditt primære verktøy i lederrollen er i fokus. Det handler om å vokse som leder og menneske, om nye perspektiver og en felles forståelse, og ikke minst om å påvirke og strukturere. Samhall AB er et statseid, svensk selskap som skaper utviklende jobber for mennesker med funksjonshemninger av ulik art. Selskapet har 20 000 ansatte og er Sveriges største serviceleverandør. Lederne i Samhall mener deltakelsen i Active Management Program gir mange nye muligheter.

«For oss som sender ledere på kurs handler det om å utvikle ledertalenter internt og å fi nne de som kan gå inn i karrierestigen i Samhall AB.»

Intern talentutvikling

– Gjennom sin deltakelse i Active Management Program, kjenner lederne våre at det er satset på dem. For oss som sender ledere på kurs handler det om å utvikle ledertalenter internt og å finne de som kan gå inn i karrierestigen i Samhall AB. Å kombinere utvikling av våre egne ledere med friskt lederblod er en ideell kombinasjon, sier Anders Knutsson, regionsjef for Samhall Region Växjö. Knutsson mener at programmet har styrket og foredlet de lederne han har satset på – de har fått en større forståelse for sine egne egenskaper og blitt flinkere til å sette seg inn i andres situasjon. Deltakerne har gått på 2+2+2- dagers kurs, og mellom undervisning og coaching har de hatt oppgaver som skal løses og dialog med sin nærmeste overordnede leder om læringen som pågår i cirka seks måneder. Knutsson er fornøyd med resultatene, og vil fortsette å bruke programmet på sine egne ledere.

Tryggere etter kurset

Krister Marklund er arbeidsområdesjef for Samhall Region Växjö. Han har tatt utdanningen og synes den var ”kanonbra”. Han kjenner seg tryggere som leder og menneske etter kurset, og er nå bedre rustet til å coache sine egne ledere så de kan fungere bedre. – Utdanningen har gitt meg kunnskaper om å lære av hverandre og å lokke frem det beste i den enkeltes talent. Jeg er blitt bedre til å løse konflikter, til å kommunisere og til å stille de riktige spørsmålene, så dialogen blir konstruktiv. Konseptet var krevende, men til gjengjeld har jeg hatt nytte av det både på jobb og privat. Hver eneste kurstime var verdt pengene, og nå sender jeg seks av mine egne medarbeidere på programmet, sier Marklund.

Gjennomsyrer organisasjonen

– Dette har vært kjempeviktig for personalet vårt, sier Lena Ljung, personalsjef ved Samhall Region Växjö. – Det har vært utviklende for hele organisasjonen og gjort at de ansatte også kan ha en karriere internt. Når våre egne ledere utvi- kler seg, utvikler også de ansatte seg, og når dette gjennomsyrer hele organisasjonen, fører det også til et bedre arbeidsmiljø.

Viktig å måle effekten

Linda Barrén-Sundgren er HR- servicesjef sentralt i Samhall, og kan bekrefte at cirka 180 ledere og medarbeidere har bestått Active Management Program. Hun har ikke selv vært med på det, men mottatt fl ere positive tilbakemel- dinger. Hun er svært opptatt av å måle eff ekten av programmet for å ha fakta å vise til, ikke bare den enkeltes mening, når det brukes så mye ressurser på et lederut- viklingsprogram. Hun er godt fornøyd med miksen mellom det deltakerne opplever på kurset og selvstudier, og at programmet er svært godt tilpasset den daglige aktiviteten til de ansatte i Samhall.