- Norske kommuner står foran mange og store utfordringer. Kommunene pålegges stadig flere oppgaver som samfunnsutvikler og tilrettelegger av tjenestetilbud, uten at de økonomiske ressursene nødvendigvis følger med på lasset. Mange av tjenesteområdene kan effektiviseres ved å ta i bruk digitale løsninger, og vi kan hjelpe dem i gang, sier Stein C. Tømmer som er markedsansvarlig for «Smart Kommune» i Telenor.

En Smart kommune-prosess skjer gjerne i tre faser som innledes med en workshop med kommuneledelsen. Her blir digital status gjennomgått, fokusområder og rammene rundt et ønsket fremtidsbilde defineres. I den andre fasen gjennomføres det en digital analyse. I denne fasen blir fremtidsbildet og gevinster ytterligere konkretisert, og den digitale kompetansen kartlegges. I siste fase etableres kommunens digitaliseringsstrategi i tett samarbeid med kommunens ledelse. Her konkretiseres også tiltak og gevinstmål.

En rekke tjenester

Det er spesielt innen helse- og omsorgssektoren hvor vi ofte opplever at det er behov for ny teknologi som kan gjøre at vi trenger færre hender og hvor vi isteden kan tilby ulike typer velferdsteknologi som gjør at for eksempel eldre kan bo hjemme lenger. Telenor hjelper mer enn 100 kommuner med å utvikle slike digitale tjenester innen helse og omsorg, men de hjelper også kommunene innen oppvekst og utdanning, geodata, tekniske løsninger og ulike funksjoner som går på tvers av hele kommunen.

- Kommunene har mye å hente på digitalisering, derfor er det stadig flere som ber om bistand for å utarbeide de digitale strategiene for å kunne bli en smartere kommune, sier Tømmer.

Teknologi til folkets beste

Da Kongsvinger kommune kuttet millioner i helsebudsjettet måtte de ansatte i kommunen tenke alternativt og testet ut velferdsteknologi i pilotprosjektet «Bo lenger hjemme». De bygde blant annet en demoleilighet hvor de viste eksempler på hvordan velferdsteknologi kan benyttes.

Som et ledd i prosjektet ble hjemmene til fem av kommunens eldre utstyr med alarmer og sensorer. Når de faller, glemmer å lukke døra, glemmer å skru av springen, vandrer rundt på natta eller lignende, går det beskjed til kommunens vakttelefoner eller nettbrett. Det gjør at brukerne kan få hjelp raskt, og det er det aller viktigste.

Da Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, uttalte seg om velferdsteknologi i Dagsavisen 13.juli i år, sa hun:

- Det er ikke snakk om varme hender eller kald teknologi, det er snakk om å bruke teknologien slik den bør brukes, nemlig til det beste for folk.

Smarte kommuner er attraktive

Bare et fåtall norske kommuner lever opp til innbyggernes forventninger om selvbetjeningsløsninger. Digitaliserte kommuner anses som de mest attraktive å bo og jobbe i. Dette fremgår av den årlige befolkningsundersøkelsen Telenor nylig gjennomførte blant et utvalg av innbyggerne i norske kommuner.

Undersøkelsen viser at det er mange gode grunner for at kommunene bør tilby medarbeidere og innbyggere digitale verktøy og mulighet til selvbetjeningsløsninger.

– Et flertall av de spurte som jobber i kommunene anser seg som mer digitale i privatlivet enn på jobb. Dette betyr at de ikke føler de har tilstrekkelig verktøy til å gjøre en god jobb. Funn i undersøkelsen viser at kommunens digitale tilbud kan være avgjørende for om de ønsker å flytte dit. Det er derfor grunn til å anta at kommuner som er kommet langt i arbeidet med å tilby digitalt tjenestetilbud er mest attraktive å bo og jobbe i, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsmarkedet i Telenor.