– I en by er det begrenset med plass. Da blir det viktig å utnytte arealene på best mulig måte, sier prosjektleder Kjell Gundersen i Strøm Gundersen. Det finnes flere muligheter som gjør store bygninger mer eff ektive. – For eksempel kan man lage bygningen med fleksible bæresystemer, slik at man med enkle grep kan gjøre om på strukturen i lokalet. Hvis bygningen blir laget uten at de indre veggene bærer, kan man ganske enkelt fl ytte på vegger og på den måten lage rom større eller mindre. Hvis en bedrift flytter, kan den neste som flytter inn med små grep tilpasse lokalet til sine behov, sier han.

Under samme tak

–Hvis flere bedrifter jobber sammen, vil det også ofte føre til kunnskapsdeling, sier han. – Det er ofte slik at bedrifter som driver med det samme søker sammen. Man skaper et miljø. Et eksempel på det er Kunnskapsparken i Drammen. Den såkalte Papirbredden rommer et mangfold av ulike virksomheter, organisasjoner og prosjekter som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskaping. Her finner du både BI, Buskerud fylkes- bibliotek, Innovasjon Norge og bokhandel. – Høgskolen i Buskerud hadde behov for nye lokaler. Drammen kommune og næringslivet i regionen hadde behov for å tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft og å skape flere arbeidsplasser i kunnskapsbaserte bedrifter i Drammensregionen. Med utgangspunkt i felles interesser og behov, gikk elleve organisasjoner i regionen sammen om å etablere Papirbredden. Dette har vært en stor suksess og skal nå utvides til enda et lokale, Papirbredden 2, sier Gundersen.

Miljøvennlige alternativer

– En annen positiv sideeffekt ved å ha store bygninger med mange ansatte, er at miljøvennlige alternativer blir lønnsomme. For eksempel kan det installeres geoenergi, sier Gundersen. Geoenergi kan være kostbart å installere, men på sikt lønner det seg i store lokaler. – Geoenergi eller jordvarme er et godt alternativ. Da borer man ned i bakken for å hente varme derfra. På sikt er dette en billig måte å få energi på, sier Gundersen. – I små bygg vil ikke geoenergi lønne seg, men i store er det ideelt. Driftingen av bygget blir betydelig billigere. Et annet godt alternativ er fjernvarme, som er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet.

Kollektive løsninger

– En annen miljøvennlig bieffekt er at når mange jobber på samme område, blir det bedre tilrettelagte kollektivtilbud. De ansatte kan ta bussen til jobb, i stedet for at alle kjører til arbeidsplassen i bil, forteller han. Bedriftene kan også få store kostnadsbesparelser ved å gå sammen om løsninger de ansatte trenger. – En bygning kan ha felles kantinesystemer, trimrom og sosiale møteplasser. Ikke bare er dette kostnadsbesparende, men det er også med på å skape miljøer som skaper enda større grad av grobunn for kunnskapsdeling, avslutter Gundersen.