I desember 2010 ble det gitt klarsignal til at Østfold kunne sette i gang byggingen av et helt nytt sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg sentru. I år sto det nye sykehuset ferdig. Psykisk helsevern flyttet inn i mai mens resten av sykehuset flyttet etter i begynnelsen av november og i slutten av den samme måneden ble sykehuset høytidelig innviet.

Sengeposter med ny struktur

Sykehuset er helt nytt og moderne, de har tatt i bruk mye ny teknologi, men også gjort endringer på sengepostene, som de i dag kaller somatiske døgnområder.

- Tidligere hadde vi store sengeposter hvor det var lange korridorer med et vaktrom i midten. I det nye sykehuset har vi valgt en tunløsning isteden. Hvert døgnområde består nå av flere tun og hvert tun består av bare ni senger og har en arbeidsstasjon midt i tunet. Dette gjør at det blir mindre gangavstand. De ansatte føler at de får bedre oversikt over pasientene, mens pasientene føler seg tryggere siden det er ansatte nærmest rett utenfor døren deres hele tiden, sier Anette Siebenherz som er avdelingskoordinator for medisinske sengeområder og sykepleier.

Elektronisk varsling og elektroniske tavler

Det er også slutt på at det piper i korridorene når pasientene trekker i snora for å få hjelp. Isteden går det en melding direkte til en smarttelefon hos pleierne. Fordelen er at pasienten kan få hjelp av den riktige pleieren med en gang.

På vaktrommene er whiteboardtavlene byttet ut med store elektroniske tavler:

- Derfor sier vi gjerne at vi har gått fra tusj til touch, smiler Siebenherz.

Tavlene inneholder mye av den samme informasjonen som de hadde på whiteboardtavlene, men de inneholder noe mer informasjon. Hensikten er at tavlene skal være et ressurs- og planleggingsverktøy både med hensyn til personell og pasientlogistikk.

- Tavlene inneholder pasientopplysninger, diagnose, røntgen- og blodprøvesvar og i tillegg hva pasienten venter på. Det gir en god synliggjøring av hva som er flaskehalsene. Blant annet registrerte vi at det var mange som ventet på telemetri, et apparat som overvåker hjerterytmen, og da ble det kjøpt inn flere telemetrier, noe som gjør at den totale behandlingstiden vil gå noe ned, forteller Siebenherz.

På sykehuset har de også innført tavlemøter som ledes av seksjonsleder og hvor leger og pleiepersonell deltar hver morgen. Dette er et fem minutter langt stående møte der de har en rask gjennomgang av alle pasientene. Der får de blant annet oversikt over hvem som skal reise samme dag. Det gir en bedre pasientlogistikk og har også forenklet hverdagen til renholdspersonalet som mottar melding om hvilke rom som skal ha vanlig renhold og hvilke som kan vaskes og stelles for avreise mye tidligere enn før. Meldingen får de direkte på et nettbrett.

Smidig pasientflyt

Alle som kommer på jobb på sykehuset har smarttelefoner hvor de logger seg på når arbeidsdagen starter. Da kan de også velge å ta en rolle hvis de har spesielle ansvarsområder som gjør at de skal få meldingsvarsling hvis noe oppstår.

- Hvis en pasient skal overføres fra akuttmottaket til et døgnområde går det for eksempel en meldingsvarsling fra akuttmottaket til den som er vaktansvarlig på døgnområdet slik at de kan forberede til mottak, på den måten blir pasientflyten smidigere. Det er også meldingsvarsling til den som har rørpostansvar, slik at når det kommer en rørpost, får rette vedkommende beskjed om det, forklarer Siebenherz.