Da anbudsprosessen startet var kravene en solid leverandør med tilstrekkelig erfaring fra konsolidering og effektivisering av IT innen offentlig og privat sektor. I tillegg hadde vi behov for en leverandør med kompetanse rundt lovverk for databehandling i offentlig sektor. Etter endt anbudsprosess ble IT-leverandøren Technet Consulting valgt.  

Fleksibel Sonemodell 

En stor oppgave i konsolideringsprosjektet var å samle alle ressurser i ETT Active Directory og gi brukerne tilgang til både åpne og sikre data fra EN plattform. Løsningen som ble valgt er bygd på Technet Consulting sitt konsept, Fleksibel Sonemodell, som inneholder så stor grad av innovasjon at utviklingen er støttet av Norges Forskningsråd. Fleksibel Sonemodell gir databehandleren i kommunene tilgang til alle nødvendige data, uavhengig om disse er åpne eller sensitive data fra en brukerplattform. I samarbeid med Technet Consulting har ITG etablert en av landets mest innovative IT-løsninger, og løsningen tilfredsstiller regelverkets krav til sikkerhet ved behandling av sensitive data.


ITG valgte også å integrere alle elever i kommunene inn i løsningen, i tillegg ble det også inkorporert støtte for skyløsninger inn mot Fleksibel Sonemodell. Når man slipper elever inn på samme løsning, der man behandler sensitive personopplysninger, er sikkerheten i løsningen ekstra viktig. Dette ble løst med smarte nettverksløsninger, der det er sikret at elevene kun har tilgang til informasjonen de trenger i skolehverdagen sin. 


Samtlige dataressurser tilknyttet Bamble, Siljan og Skien kommunes nettverk håndteres nå sentralt i en løsning som er unison, oversiktlig og enklere å drifte for kommunens IT-avdeling, og som sørger for at hver enkelt ansatt får en enklere IT-hverdag.  Som følge av at ressursene er slått sammen til et stort, sentralt datasenter, sparer også kommunene store beløp på lisenser og maskinvare.

Fornøyde med løsningen

– Vi i ITG er meget godt fornøyd med samarbeidet og løsningen som ble utarbeidet og implementert. Vi forventet mye, og har derfor målt en rekke suksessfaktorer underveis i prosjektet. Det er overveldende å se hvilke effektiviseringsgevinster dette har gitt kommunen. Vår IT-avdeling jobber i dag i mye større grad med drift og utvikling, i stedet for brannslukking og hasteoppdrag. Vi har full kontroll på alle nivåer når det gjelder drift av den nye løsningen. Gevinstene vi har fått i etterkant av prosjektet har vært mer effektive, fleksible IT-løsninger, lavere lisenskostnader og en bedre integrering av skole inn i våre datasystemer. I vår region har interkommunalt samarbeid vært et tema i en årrekke, og den nye løsningen legger til rette for at et samarbeid om IT-ressurser enklere lar seg implementere, sier Kai Espen Wroldsen.


– Vi i ITG er meget godt fornøyd med samarbeidet og løsningen som ble utarbeidet og implementert. Vi forventet mye, og har derfor målt en rekke suksessfaktorer underveis i prosjektet. Det er overveldende å se hvilke effektiviseringsgevinster dette har gitt kommunen, sier, IKT-driftsleder Wroldsen.

 

Om ITG

ITG er en av Grenlands største arbeidsplasser innen IT med 23 ansatte. Samarbeidet drifter 180 fagsystemer, 8000 PC-er og bistår totalt 16.000 brukere i de tre kommunene. Kommunenes sentralforbund (KS) sammenlignet nylig kommunale IT-samarbeid i Norge. Undersøkelsen konkluderer med at IKT-samarbeidet mellom Skien, Bamble og Siljan leverer tjenester med høy kvalitet og lavest IKT-kostnad per klient.