Skatteoppgjøret, Altinns samtykkeløsning og den nye, felles e-innsynsløsningen for stat og kommune er eksempler på gode offentlige, tverrgående digitaliseringstiltak som gir gevinster. Men for å få skikkelig fart og riktig retning på digitaliseringen, må vi i enda større grad klare å koordinere, prioritere og gjenbruke løsninger. I dag er sektorenes særinteresser og mangelen på helhetstenking i staten og mellom stat og kommune en stor utfordring.

På samme måte som et konsern med håp om å klare seg i markedet, kan ikke offentlig sektor tillate at ulike «divisjoner» utvikler parallelle løsninger eller lar være å dele data andre trenger. Vi må i større grad tenke kost-nytte for hele offentlig sektor.

Tverrgående digitaliseringsstrategi – for første gang

Derfor tok Difi på seg konsern-hatten da vi i samarbeid med SKATE (samarbeidsråd med toppledere fra statlig og kommunal sektor) utviklet en felles digitaliseringsstrategi med konkrete tiltak for å løse tverrgående utfordringer i offentlig sektor. Nå starter arbeidet med å gjøre strategien om til handling.

Hva sier strategien?

Alle konsern har et målbilde – en visjon for hvordan konsernet skal se ut på kort og lang sikt, og en strategi for hvordan de skal komme dit. Målbildet i den nye tverrgående digitaliseringsstrategien for offentlig sektor lyder slik: «Offentlig forvaltning er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon effektivt og har enkel dialog med brukerne».

Strategien inneholder fem prinsipper, fire tverrgående satsingsområder og ti konkrete tiltak.

TIPS

Difi skal gi råd det er vanskelig å ignorere

Tiltakene i strategien skal være kraftfulle virkemidler for å sette fart på digitaliseringen av offentlig sektor. Vi skal nevne noen:

  1. Et tiltak skal bidra til at vi klarer å prioritere og finansiere de riktige tverrgående digitaliseringstiltakene. I praksis betyr det blant annet at Difi skal ha oversikt over, foreslå prioriteringer og fremme tverrgående digitaliseringstiltak og fellesløsninger med høy nytteverdi for mange offentlige virksomheter.
  2. Vi skal etablere en nasjonal plattform som sikrer tilgang til data som allerede finnes. I dag har de fleste virksomheter sin egen infrastruktur for å gjøre informasjon tilgjengelig for andre. Det er ineffektivt og dyrt. Vi foreslår å lage en felles infrastruktur – en nasjonal delingsplattform for data.
  3. Vi skal både vise mulighetene i dagens regelverk og vi skal foreslå endringer i regelverket som vil gjøre det enklere å digitalisere tjenester. For fire år siden ble digital kommunikasjon med forvaltningen hovedregelen. Innbyggeren kan reservere seg mot digital kommunikasjon, men det innebærer et aktivt valg. Nå er det på tide å snu prinsippet «du må ha hjemmel for å avgi og få data» til «du må ha hjemmel for ikke å avgi eller bruke data fra andre». Det vil bety at deling og gjenbruk av data blir det normale.
  4. Vi skal skape arenaer som bidrar til mer innovative anskaffelser. Tradisjonelle anskaffelser inneholder ofte detaljerte kravspesifikasjoner som låser leverandørene til en løsning, og hindrer dem i å komme med innovative løsningsforslag. Innovative anskaffelser lar markedet foreslår hvordan behovet kan løses. Det gir ofte løsninger som er betydelige mer innovative, effektive og velutviklede.

Offentlig sektor må omstille seg. Dugnaden med å fart på digitaliseringen av offentlig sektor har startet.